Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản - Chính sách
Thông báo Về việc Triển khai Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (23/10/2020)

Ngày 25/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định 114/2020/NĐ-CP, về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020 (13/02/2017)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 464/BKHĐT-HTX ngày 17/01/2017 về hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Một số văn bản có liên quan đến Kinh tế tập thể (20/05/2016)

Danh mục: Các văn bản hỗ trợ Kinh tế tập thể

Luật HTX năm 2012 sẽ phát huy hiệu lực (26/08/2015)

Để luật hợp tác xã (HTX) 2012 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực hơn nữa trong thực tiễn, ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 19/2015/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã. Trong đó Chính phủ yêu cầu cụ thể từng Bộ, ngành chức năng có liên quan cần tập trung thực hiện mốt số vấn đề xoay quanh việc triển khai thực hiện Luật HTX 2012, với những nhiệm vụ cụ thể:

Chính sách tín dụng được mở rộng (25/08/2015)

Nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn, vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2015 thay thế Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định lần này có nhiều ...

Vẫn còn nhiều bất cập (21/08/2015)

Kể từ ngày 01/7/2013 Luật HTX 2012 chính thức được thực thi, sau đó các văn bản hướng dẫn lần lượt ban hành: Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 06/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX; ...

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Hợp tác xã (15/07/2015)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã (HTX). Theo đó, HTX, liên HTX được quyền huy động vốn theo quy định của pháp luật để phục vụ sản xuất, kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động và hoàn trả đầy đủ cho chủ nợ theo cam kết trong hợp đồng.

Vẫn còn những chính sách khó tiếp cận? (15/07/2015)

Ngày 12/4/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đến ngày 14/6/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 14/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện Nghị định 41, trong đó tại Điều 3 về cơ chế đảm bảo tiền vay có qui định cụ thể: Khoản 2. “Các khách hàng là cá ...

Bộ NN và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn công nhận nông thôn mới (12/12/2014)

Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn trình tư, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Những điểm mới trong Luật HTX năm 2012 (25/06/2013)

Luật HTX năm 2012 có 9 chương và 64 điều. Trong khi Luật HTX năm 2003 có 10 chương và 52 điều; Trong khi Luật HTX năm 2003 những thành viên đóng góp vốn trong HTX thì gọi là xã viên HTX thì hiện nay thống nhất gọi là thành viên HTX (Điều 2); Luật cho phép khi HTX phát triển ở trình độ cao hơn thì hình thành doanh nghiệp của HTX (Điều 3); Người ...

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832