Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin trong tỉnh
PHÁT HUY BẢN CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” (11/01/2021)
Icon Image

Thực tiễn đã chứng minh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các cấp Hội Cựu chiến binh luôn luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình là một tổ chức chính trị - xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu. Giờ đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những ...

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019 (01/11/2020)
Icon Image

Ngày 17/01/2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (2016-2020) (24/08/2020)
Icon Image

Chiều ngày 12/8/2020 Hội nông dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (2016-2020). Tham dự có ông Phạm Minh Hùng, Trưởng ban Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam.

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 61-KL/TW (05/03/2020)
Icon Image

Vừa qua, BCĐ thực hiện Kết luận 61 Tỉnh Bạc Liêu (BCĐ) đã tổ chức tổng kết báo cáo kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ...

NHÌN LẠI MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG (02/03/2020)
Icon Image

Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2019, Trung tâm hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm) đã cụ thể hóa Nghị quyết, trực tiếp và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tiếp cận và tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ nông dân ...

PHÁT HUY BẢN CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” (25/11/2019)
Icon Image

Thực tiễn đã chứng minh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các cấp Hội Cựu chiến binh luôn luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình là một tổ chức chính trị - xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu. Giờ đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những ...

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019 (23/01/2019)
Icon Image

Ngày 17/01/2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tổng kết công tác Hội năm 2018 (21/01/2019)
Icon Image

Với chủ đề “Nông dân Bạc Liêu đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, trong năm qua Hội Nông dân tỉnh đã không ngừng tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp, để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ và tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023.

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG TUYỂN SINH (10/03/2017)
Icon Image

Nhằm thể chế hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục nghề nghiệp, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Quốc hội đã thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Triển khai các Quy định của về thi hành Điều lệ Đảng (29/11/2016)
Icon Image

Sáng ngày 25/11/2016, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng.

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832