Thăm dò
Thống kê truy cập
Tư vấn - Hỗ trợ
QUY CHẾ TRONG HTX (11/06/2020)
HỒ SƠ THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (13/07/2018)

Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. 

HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ (13/07/2018)

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Thủ tục xin vay vốn (13/07/2018)

HỒ SƠ XIN VAY VỐN: 1. Giấy đề nghị vay vốn. 2. Dự án vay vốn và kế hoạch trả nợ. 3. Báo cáo bổ sung thông tin về HTX. 4. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc vay vốn. 5. Giấy xác nhận về việc thực hiện nghĩa vụ thành viên Liên minh HTX tỉnh. 6. Nghị quyết Đại hội thành viên về việc vay vốn. 7. Báo cáo nhanh tình hình tài chính của ...

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832