Thăm dò
Thống kê truy cập
Mẫu báo cáo HTX
Mẫu báo cáo HTX
Màu chữ Cỡ chữ
BÁO CÁO HTX VÀ TÌNH HÌNH KTHT, HTX

Công văn số 73/LM-VP ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Liên minh HTX tỉnh về việc thực hiện báo cáo định kỳ của cán bộ phụ trách kinh tế tập thể các huyện và HTX.        

        1. Mẫu số liệu báo cáo (đối với cán bộ phụ trách KTTT).

        2. Mẫu báo cáo nhanh (đối với HTX).

        3. Mẫu báo cáo HTX (đối với HTX).

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832