Thăm dò
Thống kê truy cập
LMHTXVN và các tỉnh
Bài viết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (13/04/2022)
Icon Image

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài viết về khu vực kinh tế quan trọng này của đất nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946-11/4/2022).

Hợp tác đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, HTX" (27/08/2021)

  Với vai trò nòng nốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, Liên minh HTX Việt Nam đã được UBND thành phố Hà Nội cho thuê đất xây dựng Dự án “Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, HTX” để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đánh giá và xếp loại hợp tác xã (31/07/2020)

Theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020; hằng năm, HTX phải tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại dựa vào các tiêu chí đánh giá HTX.

Bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng (31/07/2020)

Liên minh HTX Việt Nam đã có Công văn số 486/LMHTXVN-TCCB ngày 23/7/2020 về công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (27/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Công văn 323/LMHTXVN-CSPT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nay, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu thông báo đến các HTX trên địa bàn tỉnh về những nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục đối với các chính sách được hỗ trợ sau:

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác được Chính phủ ban hành ngày 10/10/2019 (25/11/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Tên gọi và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam (25/11/2019)

Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa có Công văn số 69/UBKTr-LMHTXVN ngày 30/10/2019 gửi đến UBND và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố về tên gọi và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam.

Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (30/05/2019)

Ngày 06/5/2019, Liên minh HTX Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-LMHTXVN về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020.

Triển khai Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư (20/05/2019)

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 1719/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832