Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên minh HTX tỉnh
Lớp tập huấn “Phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm” (14/07/2020)
Icon Image

Với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò của thiết kế phát triển sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tư vấn đào tạo kỹ năng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hành thiết kế phát triển sản phẩm.

SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (02/07/2020)
Icon Image

Hiện nay đời sống người dân nông thôn nói chung và nông dân Bạc Liêu nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức, sản xuất nông nghiệp đang tiềm ẩn những rủi ro rất lớn xuất phát từ nguyên nhân biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi phát triển mạnh (dịch tả lợn Châu Phi), giá mặt hàng thiết yếu hàng ngày ...

TÁC ĐỘNG DO HẠN MẶN VÀ DỊCH COVID-19 (12/06/2020)
Icon Image

Vừa qua sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức cuộc họp để trao đổi giữa các Sở ngành có liên quan với Nhóm nghiên cứu thuộc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về đánh giá kết quả thông qua chuyến khảo sát, đánh giá thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, về đánh giá ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, đại dịch Covid-9 tại địa phương.

Tích cực chuẩn bị Đại hội chi bộ Liên minh HTX tỉnh lần thứ VII (27/05/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 19/5/2019 ...

Thành lập Ban chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh (27/05/2020)

Sáng ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp triển khai quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2019 (25/02/2020)
Icon Image

Thực hiện quy định của Liên minh HTX Việt Nam về công nhận tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã quyết định công nhận danh hiệu “HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2019” cho 24 tập thể là các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh.

Kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh (25/02/2020)
Icon Image

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 - khóa IV (mở rộng); Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã triển khai quyết định công nhận 23 HTX là thành viên chính thức; Nâng tổng số thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh là 105 thành viên.

HTX Vĩnh Cường nhận Cờ thi đua Liên minh HTX Việt Nam (25/02/2020)
Icon Image

Vừa qua, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho HTX Vĩnh Cường dẫn đầu các HTX nông nghiệp trong Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh Tây nam sông Hậu năm 2019.

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832