Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên minh HTX tỉnh
Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực Hợp tác xã năm 2022 (29/09/2022)
Icon Image

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-LM ngày 11/02/2022 của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực khu vực Kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) năm 2022. Từ ngày 26 đến 27/9/2022, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Bạc Liêu.

Lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại HTX VSMT Phó Sinh, huyện Phước Long (24/08/2022)
Icon Image

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-LM ngày 08/03/2022 của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong  khu vực KTTT, HTX năm 2022. Nhằm phổ biến những kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, bảo vệ môi trường cho các thành viên HTX, người lao động, bà con trong vùng; những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường đối với khu vực KTTT, HTX.

Liên minh HTX tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (03/08/2022)
Icon Image

Ngày 01/8/2022 Liên minh HTX tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022 (01/08/2022)
Icon Image

06 tháng đầu năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã chủ động, có nhiều đổi mới trong hoạt động; từ đó thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển KTTT, HTX; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; hướng dẫn, giới thiệu, kết nối đối tác để các HTX thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ đầu ra sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022 (01/08/2022)
Icon Image

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế tập thể, Hợp tác xã (KTTT, HTX) của tỉnh Bạc Liêu đang dần phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; nhu cầu thành lập mới các HTX, Liên hiệp HTX tăng (nhất là lĩnh vực nông nghiệp); hoạt động của các HTX tiếp tục chuyển biến tích cực; có nhiều tác động đến thu nhập hộ thành viên, tạo công ăn việc làm, tác động về xã hội.

04 đơn vị dẫn đầu các Khối thi đua thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2021 (29/07/2022)
Icon Image

Tại Hội nghị sơ kết công tác Kinh tế tập thể, Hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu 04 Khối thi đua do Liên minh Hợp tác xã tỉnh quyết định thành lập năm 2021.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu – Thăm và tặng quà nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/07/2022)
Icon Image

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đồng chí Thương binh, bệnh binh, con của Liệt sĩ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nâng cao cảnh giác hành vi người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động (27/07/2022)

Thực hiện Công văn số 603/SLĐTBXH-LĐTLGDNN ngày 28/6/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động. Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn bản qua cổng thông tin điện tử đơn vị và phổ biến đến các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng (27/07/2022)

Thực hiện Công văn số 2293/UBND-KGVX ngày 01/7/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng. Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lương tối thiểu vùng. Liên minh HTX tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định thông qua cổng thông tin điện tử đơn vị và phổ biến đến các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác xã cần thực hiện chuyển đổi số để phát triển (19/07/2022)
Icon Image

Công nghệ số đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của các hợp tác xã khi đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng tối đa sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832