Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH TT

 

CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

P. KẾ HOẠCH – HỖ TRỢ

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX

 

 

P.NGHIỆP VỤ - PHONG TRÀO

TT HỖ TRỢ PT HTX, DN NHỎ VÀ VỪA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832