Thăm dò
Thống kê truy cập
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

a) Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên.

b) Tuyên truyền, vận động phát triển KTHT và HTX.

c) Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của KTHT – HTX, Liên hiệp HTX; thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển KTHT - HTX do Nhà nước giao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ THT - HTX và dạy nghề cho tổ viên, xã viên và người lao động.

d) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về KTHT - HTX.

đ) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên với các thành viên và với các tổ chức trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển KTHT và HTX.

b) Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, MTTQ, đòan thể; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị về vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật.

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

d) Tuyên truyền, vận động phát triển KTHT và HTX. Chỉ đạo, xây dựng, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các THT - HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh.

đ) Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của KTHT, HTX, Liên hiệp HTX.

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ THT - HTX; dạy nghề cho tổ viên, xã viên và người lao động trong các tổ chức thành viên.

g) Tham gia điều hành và phối hợp thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển KTHT – HTX của tỉnh.

h) Tham gia phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở trong và ngoài nước; được tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khỏan viện trợ để phát triển khu vực KTHT và HTX.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832