Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xét chọn sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu

Liên minh HTX tỉnh
Thứ ba, 21/07/2020, 21:40
Màu chữ Cỡ chữ
Xét chọn sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu

Liên minh HTX Việt Nam đã có Công văn số 433/LMHTXVN-TTTT ngày 25/6/2020 về việc tham gia xét chọn sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

Theo đó, thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc lựa chọn các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu để xét công nhận và xây dựng ấn phẩm “gương người Việt đoàn kết, sáng tạo”; Liên minh HTX Việt Nam yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh, thành phố triển khai đến các HTX, thành viên và người lao động về việc xét chọn các sáng kiến, ý tưởng mới.
Cụ thể; nội dung, tiêu chí và điều kiện công nhận là sáng kiến, ý tưởng mới như sau:
Nội dung: Các sáng kiến, ý tưởng mới về quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm; quản lý, tổ chức, điều hành công việc; thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc. Sáng kiến trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là biện pháp áp dụng giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn. Những ý tưởng, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn góp phần hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo sự lan tỏa đặc biệt.
Tiêu chí: phải có tính mới, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, kinh tế.
Điều kiện: Sáng kiến, ý tưởng phải rõ tác giả, nhóm tác giả. Đơn vị tác giả, nhóm tác giả phải có kế hoạch hoặc chương trình hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. kết quả áp dụng hoặc áp dụng thử mang lại lợi ích thiết thực.
Căn cứ vào tiêu chí nêu trên; các HTX triển khai đến thành viên và người lao động; có đơn đề nghị công nhận và báo cáo mô tả sáng kiến (theo mẫu) gửi về Liên minh HTX tỉnh tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu về Liên minh HTX Việt Nam xét chọn.
Việc xét chọn sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu sẽ là điều kiện để các HTX rà soát quá trình hoạt động, phát hiện những sáng kiến, ý tưởng phù hợp với điều kiện đơn vị mình; từ đó làm cơ sở cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổng kết, nhân rộng, phát triển các sáng kiến, ý tưởng này. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, mong các HTX quan tâm để ngày càng khẳng định và phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đính kèm: - Công văn số 433/LMHTXVN-TTTT ngày 25/6/2020.

Số lượt xem: 178

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832