Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

Thứ năm, 25/03/2021, 08:45
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

          Hiện nay, việc hình thành các chuỗi giá trị liên kết là giải pháp quan trọng, xu thế tất yếu, quyết định đến khả năng cạnh tranh của nông sản. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Cánh đồng liên kết chuỗi giá trị sản xuất lúa của HTX Thanh Sơn

  Chuỗi liên kết đóng vai trò quan trọng

 Trên thực tế, đã có nhiều HTX tham gia liên kết kinh doanh chủ yếu cung cấp dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động. Nhiều HTX đã từng bước đổi mới mô hình hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, sản xuất theo hướng hàng hóa... thể hiện rõ vai trò trong việc định hướng, hỗ trợ, dẫn dắt kinh tế hộ phát triển, làm cấu nối gắn kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp; nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của thành viên từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thông thường. Điển hình như: HTX Vĩnh Cường, huyện Hòa Bình sản xuất và cung ứng lúa giống; thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất lúa từ đầu vào và đầu ra cho thành viên và ngoài thành viên trên địa bàn huyện Hòa Bình và các huyện lân cận. Hiện tại HTX đang liên kết với các doanh nghiệp như: Công ty Hiếu Nhân, tập đoàn Tân Long, tập đoàn OLam, Bộ Quốc Phòng, công ty Vạn Hưng với tổng diện tích liên kết là 6.500 ha. Doanh thu năm 2020 đạt 13 tỷ đồng (doanh thu 7,89 tỷ cho xã viên và hơn 5 tỷ đối với bên ngoài); HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn đang liên kết với các doanh nghiệp như Công ty Vĩnh lộc, đầu tư thuốc BVTV, doanh nghiệp Hai Đực, với diện tích liên kết khoảng 310 ha; doanh thu 2020 đạt hơn 01 tỷ đồng,…

          Mặc dù, hiện nay đã có nhiều HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp nhưng diện tích có hợp đồng liên kết vẫn còn rất ít so với tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh. Ý thức tuân thủ hợp đồng đã ký của nông dân không cao. Họ thường bán nông sản cho người mua hoặc các doanh nghiệp khác khi giá thị trường cao hơn hoặc xuất hiện các điều kiện khác hấp dẫn hơn. Một số còn cố tình bán sản phẩm cho các bên khác để lẩn tránh việc thanh toán các khoản đầu tư ứng trước của doanh nghiệp theo hợp đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chưa tôn trọng lợi ích của HTX, người nông dân, thiếu bàn bạc với nông dân trong quá trình ký kết hợp đồng; đưa ra các điều khoản không thật phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân; không thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết; cung ứng vật tư không đúng chất lượng; đơn phương phá bỏ hợp đồng khi có biến động về giá cả, thị trường,… sử dụng việc đánh giá phẩm cấp để ép giá; trì hoãn việc thu mua khi chính vụ làm giảm chất lượng nông sản, thanh toán hợp đồng chậm…

          Cần tăng cường chuỗi liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp

          Quan điểm chỉ đạo trong Kế hoạch phát triển KTTT tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 là phát triển KTTT theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa IX), phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích phát triển KTTT nhanh và bền vững với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, xuất phát từ nhu cầu của người dân,…. Xu hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tập trung đòi hỏi cần phải thực hiện liên kết ngang giữa những người sản xuất và liên kết dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm lựa chọn mô hình hợp tác, liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng là tất yếu. Do đó, những năm tới Bạc Liêu tập trung phát triển các HTX có trình độ quản lý hiện đại; trên tinh thần lấy hợp tác làm trọng tâm để thúc đẩy sự liên kết ngang trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung xây dựng các HTX, liên hiệp HTX gắn với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có lợi thế về sản lượng, chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, phát triển bám theo chuỗi giá trị của từng ngành hàng, sản phẩm.

Quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX

          Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng bám sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, môi trường kinh doanh. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm của KTTT; thực hiện hiệu quả việc cung cấp thông tin thị trường và khách hàng cho các HTX; khuyến khích các HTX tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hội nghị, triển lãm, hội chợ, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các kênh; tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội, tạo điều kiện để HTX tham gia xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng… Cùng với đó, tiếp tục vận động thành lập các đơn vị KTTT mới, nhất là tại các xã nông thôn mới bảo đảm hoạt động đúng nguyên tắc của Luật Hợp tác xã 2012; vận động phát triển tổ, nhóm, câu lạc bộ hợp tác ở các tổ chức đoàn thể, chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội, làm tiền đề, là cơ sở để phát triển thành các HTX.

Số lượt xem: 45

MN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832