Thăm dò
Thống kê truy cập

null Vẫn còn những chính sách khó tiếp cận?

Chính sách mới
Thứ tư, 15/07/2015, 22:25
Màu chữ Cỡ chữ
Vẫn còn những chính sách khó tiếp cận?

Ngày 12/4/2010   Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đến ngày 14/6/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 14/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện Nghị định 41, trong đó tại Điều 3 về cơ chế đảm bảo tiền vay có qui định cụ thể:

Khoản 2. “Các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn nông thôn, HTX, chủ trang trại được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản để thực hiện phương án hoặc dự án sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn…”,  tại mục c: “ tối đa đến 500 triệu đồng đối với các hợp tác xã, chủ trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…”.
Khoản 3. “Các khách hàng được vay không có bảo đảm bằng tài sản quy định tại Khoản 2 Điều này tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành và phải nộp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….”
Thế nhưng một thực trạng đáng buồn là đến nay gần năm năm kể từ ngày Nghị định ra đời, các hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hầu như không tiếp cận được nguồn vay vốn ưu đãi này từ các tổ chức tín dụng, có chăng chỉ là những cá nhân hay hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn nông thôn, với lý do rất đơn giản: đa số các HTX có nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đều không có đất là tài sản sở hữu của HTX, chủ yếu đất sản xuất trong HTX là sở hữu của cá nhân các hộ thành viên HTX.
Mặt dù quy định vay không có bảo đảm bằng tài sản, nhưng do HTX không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nộp cho các tổ chức tín dụng khi vay vốn, vì thế khó khăn về nguồn vốn của các HTX khi muốn phát triển sản xuất vẫn là một vấn đề nan giải. Khắc phục vấn đề này một số HTX trên bịa bàn tháo gỡ bằng biện pháp huy động thêm vốn trong thành viên HTX hoặc vay bên ngoài với lãi suất cao hơn lãi suất của của các tổ chức tín dụng, từ đó dẫn đến hiệu quả không cao và mất ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
Thực hiện được chính sách ưu đãi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động trong phục vụ sản xuất, kinh doanh của thành viên HTX, cũng như phát triển cộng đồng, góp phần xoá đói giảm nghèo một cách bền vững, tạo thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp- nông thôn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2015, thay thế Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định thay thế lần này có thật sự là giải pháp tháo gỡ tình hình tài chính cho các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hay không, đó vẫn là câu hỏi còn nằm phía trước./.

Số lượt xem: 115

Nhân Tâm

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832