Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Nghị định 107/2017/NĐ-CP

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ năm, 02/11/2017, 19:14
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị định 107/2017/NĐ-CP

             Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012 đã góp phần quan trọng trong việc đưa mô hình HTX ngày càng phát triển và đi vào cuộc sống; tuy nhiên, một số điều của Nghị định chưa phù hợp với hoạt động thực tiển của HTX, nhất là trong cơ chế thị trường như hiện nay; một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX, liên hiệp HTX chưa được thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở sơ kết thực hiện Luật HTX năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung 6 điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP; trong đó tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên được quy định không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX đối với lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp (tỷ lệ này được Nghị định 193 quy định là không quá 32% đối với lĩnh vực nông nghiệp).

            Thực hiện Nghị định số 107/2017/NĐ-CP; Công văn số 3706/UBND-KT đã nêu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nội dung tại Nghị định 107; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát nhu cầu, thực hiện đo đạt, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản trên đất cho HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật đất đai.
            Đây là những quy định và ý kiến tạo điều kiện tốt cho KTHT – HTX tỉnh Bạc Liêu phát triển trong thời gian tới./.
            Đính kèm: Nghị định số 107/2017/NĐ-CP
BN

Số lượt xem: 71

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832