Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ năm, 30/05/2019, 09:27
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm

             Để triển khai các giải pháp, huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm đã đề ra mục tiêu: phát triển các hình thức sản xuất, kinh doanh trong các HTX để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; củng cố, kiện toàn các HTX đủ điều kiện và đăng ký lựa chọn sản phẩm chủ lực; phấn đấu giai đoạn 2019 – 2020 phát triển mới khoản 140 HTX lựa chọn sản phẩm chủ lực tham gia Chương trình.

Các sản phẩm của HTX tham gia Chương trình bao gồm các sản phẩm hàng hóa và các sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc thuần hóa, đặc biệt là sản phẩm của từng địa phương trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện lịch sử, sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương. Trên cơ sở các sản phẩm chủ lực, đặc sản, đặc trưng đã có của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; Chương trình sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm mới để đảm bảo các tiêu chí: có tính độc đáo của địa phương, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa mang tính đạc trưng vùng miền, có quy mô sản xuất lớn, có tiềm năng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm của Liên minh HTX Việt Nam sẽ góp phần giúp HTX khẳng định thương hiệu của mình gắn với những sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương, phát triển bền vững theo hướng chuỗi giá trị sản phẩm./.
BN

Số lượt xem: 128

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832