Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025

Tin hoạt động Liên minh HTX
Thứ ba, 10/08/2021, 14:57
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025

         Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 3081/UBND-KT ngày 27/7/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) giai đoạn 2021 – 2025.

       Thực hiện Quyết định số 1318-QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định nêu trên thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh.

Theo Quyết định số 1318-QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025: Cả nước có khoảng 134 nghìn tổ hợp tác với 1,8 triệu thành viên, 35 nghìn HTX với 7,1 triệu thành viên, 210 liên hiệp HTX với 1.100 HTX thành viên; Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm trên 60% tổng số HTX; Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24%; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 35% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; Xử lý dứt điểm tình trạng các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của Luật HTX năm 2012.

Đạt được những chỉ tiêu trên, sẽ góp phần phát triển KTTT, HTX năng động, hiệu quả; tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân; Thu hút đại bộ phận nông dân tham gia HTX và huy động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với HTX; Tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức KTTT, HTX nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu./.

Đính kèm: Quyết định số 1318-QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượt xem: 76

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832