Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 20/04/2022, 16:14
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 1047/UBND-KT về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy kinh tế tập thể, Hợp tác xã (KTTT, HTX) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những năm qua, phong trào KTTT, HTX của tỉnh đã và đang phát triển khá tốt; trong đó có sự đóng góp các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như: việc thành lập mới HTX, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các mô hình sản xuất của HTX…

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần giải quyết nhất là tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các THT, HTX yếu kém; vận động thành lập mới HTX; Đại hội nhiệm kỳ; Đại hội thành viên thường niên, hướng dẫn hoạt động phù hợp lĩnh vực, theo đúng quy định Luật HTX năm 2012. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các Sở, Ngành với Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện,thị xã, thành phố trong việc giải ngân nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; cũng như công tác rà soát các tổ hợp tác, HTX làm ăn có hiệu quả nhằm phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số công việc:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của KTTT, HTX và vị trí, vai trò quan trọng của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối hợp các đơn vị liên quan trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX; quan tâm tổ chức Đại hội thành viên thường niên và Đại hội nhiệm kỳ của các Hợp tác xã đúng thời gian và nội dung theo quy định.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có năng lực và trình độ để điều hành quản lý HTX; chỉ đạo các Hợp tác xã thực hiện công tác tài chính theo quy định như: hồ sơ, sổ sách kế toán…

Quan tâm phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh trong việc rà soát, đề xuất các HTX nhu cầu vay vốn có hoạt động thực chất đúng theo Luật HTX năm 2012; tham gia thẩm định các dự án vay vốn từ Quỹ; theo dõi, kiểm tra hoạt động các HTX cũng như phối hợp xử lý tốt các đơn vị có nợ quá hạn.

Chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ KTTT, HTX nói chung, trong đó khi đầu tư HTX điểm cần phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng không hiệu quả.

Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, mong rằng trong thời gian tới những khó khăn vướng mắc trong phát triển KTTT, HTX tỉnh được giải quyết; KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ có nhiều phát triển mới./.

Đính kèm: Công văn số 1047/UBND-KT ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 1488

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832