Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Liên minh HTX tỉnh
Thứ năm, 23/06/2022, 16:14
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Thể lệ, tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 là những tác phẩm báo chí đã được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/9/2020 đến 20/9/2022 có nội dung: phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; những tác phẩm truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Kết quả Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 sẽ được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2022).

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong khu vực kinh tế tập thể, HTX tỉnh tham gia dự thi và nhận các tác phẩm dự thi hết ngày 31/8/2022; địa chỉ: Số 114, Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh sẽ tổng hợp gửi về Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Kèm theo: Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022.

Số lượt xem: 19

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832