Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ hai, 12/02/2018, 08:06
Màu chữ Cỡ chữ
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

            Năm 2017, khu vực kinh tế hợp tác, HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế hợp tác, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, doanh thu, lợi nhuận, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên. Hệ thống Liên minh HTX các cấp đã thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết, văn bản pháp luật, kế hoạch phát triển và chính sách hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX; triển khai xây dựng nhiều đề án nhằm phát triển kinh tế hợp tác, HTX, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

            Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam mong muốn trong thời gian tới khu vực kinh tế hợp tác, HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, sôi nổi thi đua “Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh”; hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V, góp phần thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của cả nước và các tỉnh, thành phố.
            Nhận được Thư Chúc mừng năm mới của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã sao gửi đến từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan và các HTX thành viên. Mong rằng, năm 2018: “Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và thành công, đạt hiệu quả cao trong công tác và hoạt động sản xuất – kinh doanh.” – như lời chúc của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam./.
BN

Số lượt xem: 54

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832