Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ ba, 13/02/2018, 08:01
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018

            Theo Kế hoạch đề ra, năm 2018 toàn tỉnh lũy kế có 22 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã có 16 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trong đó: 13 xã đã được UBND tỉnh công nhận, 03 xã đang thực hiện quy trình công nhận. Như vậy, để đạt mục tiêu năm 2018, cần thực hiện đạt thêm 06 xã (cụ thể ở các xã: Hưng Thành, Hưng Hội – huyện Vĩnh Lợi; Vĩnh Mỹ B – huyện Hòa Bình; Phong Tân – thị xã Giá Rai; Điền Hải – huyện Đông Hải; Lộc Ninh – huyện Hồng Dân).

            Do đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh yêu cầu tập trung một số nhiệu vụ, giải pháp như: Đối với các Sở, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh cần chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách có trọng tâm trọng điểm, đẩy mạnh cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, Lãnh đạo các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh được Trưởng ban phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn phải có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện đạt 19/19 tiêu chí đối với xã được phân công phụ trách. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 19 tiêu chí đối với các xã mục tiêu năm 2018 để xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện, cân đối từ nguồn vốn ngân sách để lựa chọn đầu tư hợp lý, lồng ghép các chương trình dự án khác nhằm hỗ trợ xã mục tiêu…
Liên minh HTX tỉnh được UBND, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện Tiêu chí tổ chức sản xuất 13.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn thực hiện, đánh giá Tiêu chí 13.1 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới (nhất là ở những xã còn trắng HTX) nhằm làm cho cán bộ và nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn về vai trò, vị trí của HTX, đặc biệt vai trò HTX theo tiêu chí (13.1 -13.2) trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; khắc phục dần những hạn chế, yếu kém của THT, HTX, vận động thành lập mới, tổ chức hoạt động HTX theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy kinh tế tập thể và hộ thành viên phát triển. Đến 31/12/2017, toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 13 HTX ở 13 xã được Liên minh HTX tỉnh thẩm định, hiệp y công nhận là HTX làm ăn hiệu quả; đạt tiêu chí 13.1.
Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra thẩm định, xem xét công nhận các xã có HTX đạt tiêu chí 13.1, nhất là các HTX hoạt động hiệu quả ở các xã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của tỉnh và các huyện, thị xã. Tuy nhiên nguồn kinh phí cho hoạt động này của Liên minh HTX tỉnh không được cấp bổ sung mà cân đối trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị nên phần nào cũng gây hạn chế trong công tác này; cần có sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn này của các cấp, các ngành có liên quan./.
BN

Số lượt xem: 49

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832