Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây nam sông Hậu

Thứ năm, 04/02/2021, 09:25
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây nam sông Hậu

Ngày 27/01/2021, Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng – Cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây nam sông Hậu năm 2020 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi dua khen thưởng của Cụm.

Tham dự Hội nghị có: Ông Huỳnh Lam phương.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của Liên minh HTX thành phố Cần Thơ và các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.

Nhìn chung, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây nam sông Hậu về phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng hệ thống Liên minh HTX năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong Cụm đã thành lập mới trên 400 THT, 230 HTX; nâng tổng số toàn khu vực có gần 8.200 THT với trên 163.600 thành viên, gần 1.900 HTX với trên 244.400 thành viên, 02 Liên hiệp HTX với 12 HTX thành viên. Từ các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố phát động, Liên minh HTX các tỉnh đã chủ động triển khai thành các phong trào trong hệ thống, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực Kinh tế tập thể, HTX khu vực Tây nam sông Hậu. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm đều tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, Nghị quyết năm của Liên HTX Việt Nam; Cụm thi đua đã thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong năm 2021:

- Thành lập mới ít nhất 20 HTX, 01 Liên hiệp HTX.

- HTX hoạt động có hiệu quả đạt 60% trở lên trên tổng số HTX đang hoạt động.

- Số cán bộ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng tăng 10% so năm 2020.

- Số thành viên HTX tăng từ 8% trở lên so năm 2020.

- Có 60% số hộ dân nông thôn tham gia thành viên HTX, THT.

- Xây dựng mới ít nhất 02 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị có quy mô lớn, sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực.

- Số thành viên Liên minh HTX cấp tỉnh tăng 10% so năm 2020.

- Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đều có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ HTX.

- 40% cán bộ cơ quan Liên minh HTX được tham gia đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình HTX săn xuất gắn với chuỗi giá trị.

 

Đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đa số các tỉnh trong Cụm nhận định các chỉ tiêu đề ra là khá cao so hiện trạng tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh trong khu vực, nhất là chỉ tiêu có 60% số hộ dân nông thôn tham gia thành viên HTX, THT; tuy nhiên với quyết tâm thi đua, Liên minh HTX các tỉnh đều phấn đấu đạt mức cao nhất trong điều kiện mỗi địa phương.

Cụm thi đua Liên minh HTX các tỉnh, thành phố Tây nam sông Hậu cũng đã thống nhất bầu Liên minh HTX tỉnh An Giang làm Cụm Trưởng, Liên minh HTX thành phố Cần Thơ làm Cụm phó năm 2021/.

Số lượt xem: 158

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832