Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổng kết công tác Hội năm 2018

Tin trong tỉnh
Thứ ba, 22/01/2019, 02:40
Màu chữ Cỡ chữ
Tổng kết công tác Hội năm 2018

Với chủ đề “Nông dân Bạc Liêu đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, trong năm qua Hội Nông dân tỉnh đã không ngừng tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp, để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ và tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhằm đánh giá những tích cực và hạn chế trong công tác Hội thời gian qua, ngày 10/01/2019, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.
Trong buổi làm việc các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Đại Hội VII Hội Nông dân Việt Nam; triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội X, nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; triển khai Chương trình công tác năm 2019; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc thực hiện Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tưởng Chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; thông qua Nghị quyết 02/NQ-HNDT ngày 8/01/2019 về phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông sản an toàn, bền vững giai đoạn 2018-2023.
Đến dự Hội nghị đồng chí Trần Văn Út - Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh việc nông dân Bạc Liêu thời gian qua đóng vai trò rất quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới cũng như phong trào thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý Hội cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến cho nông dân về chủ trương, chính sách pháp luật, trong đó phải định hướng nội dung cụ thể, sát với thực tế, tạo sự đồng thuận trong nông dân, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các phong trào hướng tới mục tiêu tham gia xây dựng nông thôn mới.


 Tổng kết công tác thi đua năm 2018


Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Thanh Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - bên cạnh việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng chí cũng nêu bật những mặt làm được trong năm qua về công tácvận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp như: vận động nông dân liên kết mạnh mẽ trong sản xuất, phù hợp với huy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh, hạn chế sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung, sản phẩm nông nghiệp không đủ sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế thấp. Song cũng nhìn nhận rút kinh nghiệm những hạn chế khi các hình thức kinh tế tập thể của tỉnh trong nông nghiệp, nông thôn, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể phát triển chưa mạnh, chưa bền vững, cần phát huy hơn nữa.

Thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019


 Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do Hội Nông dân tỉnh phát động, các huyện, thị, thành Hội thực hiện ký kết giao ước thi đua, bên cạnh đó các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2018 cũng được tuyên dương, khen thưởng trong sự kết thúc thành công của Hội nghị./. 

Số lượt xem: 709

Nhân Tâm

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832