Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tập huấn nâng cao năng lực khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2022

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 13/04/2022, 14:08
Màu chữ Cỡ chữ
Tập huấn nâng cao năng lực khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2022

Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra phải đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT; tiếp tục hỗ trợ, xây dựng mô hình KTTT, HTX kiểu mới, mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, ưu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ và thành viên tổ hợp tác, HTX; huy động các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT, HTX; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực KTTT, xây dựng các điển hình tiên tiến. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò của mình, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự nguyện tham gia các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển KTTT, HTX.

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-LM ngày 11/02/2022 của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực khu vực KTTT, HTX năm 2022. Nhằm phổ biến những kiến thức cơ bản về KTTT, HTX; những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh Bạc Liêu đối với khu vực KTTT, HTX.

Vào ngày 06, 07/4/2022; Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực khu vực KTTT, HTX năm 2022. Tham dự và báo cáo các chuyên đề với lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Đây là buổi tập huấn quan trọng nhằm tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Bạc Liêu trong việc xây dựng phát triển khu vực KTTT, HTX; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu trọn vẹn các nội dung được báo cáo viên trình bày, thẳng thắn thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn cũng như tập trung vào các giải pháp khuyến khích tạo điều kiện phát triển mới HTX, tăng tính tử chủ, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế HTX gắn với đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và đời sống của thành viên nói chung, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của kinh tế tập thể trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, báo cáo tại buổi tập huấn

Vừa qua Liên minh HTX tỉnh tổ chức tuyên truyền tập huấn cho 02 đối tượng: Lớp thứ 1: Tuyên truyền, tập huấn thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX  cấp huyện, xã; Lớp thứ 2: Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ các tổ chức chính trị, đoàn thể, đảng viên và nhân dân cấp xã với khoảng 100 lượt người tham dự, đạt 99,9% so với Kế hoạch./.

Số lượt xem: 697

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832