Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 27/07/2022, 09:24
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng

Thực hiện Công văn số 2293/UBND-KGVX ngày 01/7/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng. Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lương tối thiểu vùng. Liên minh HTX tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định thông qua cổng thông tin điện tử đơn vị và phổ biến đến các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng về đối tượng và cơ chế tiền lương được áp dụng như sau: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động bao gồm các Doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, HTX, hộ gia đình, cá nhân, có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thoả thuận và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Theo đó mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo từng vùng đối với mức lương tháng: Vùng I: 4.680.000 đồng; vùng II: 4.160.000 đồng; vùng III: 3.640.000 đồng; vùng IV: 3.250.000 đồng; mức lương theo giờ của từng vùng: Vùng I: 22.500 đồng; vùng II: 20.000 đồng; vùng III: 17.500 đồng; vùng IV: 15.600 đồng đây là mức lương trả theo vùng được quy định theo Nghị định.

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thoả thuận mức lương và trả lương cho người lao động cụ thể: Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng; mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ. Bên cạnh đó nhằm tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở; rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm xác lập các thoả thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Từ đó, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng. Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tiền lương đến tất cả các thành viên và người lao động, góp phần giúp người sử dụng lao động, người lao động hiểu được các quyền lợi, nghĩa vụ khi thực hiện Nghị định.

Qua đó Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các thành viên, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng theo đúng quy định./.

Đính kèm:

 - Công văn số 2293/UBND-KGVX ngày 01/7/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng.

          - Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về lương tối thiểu vùng.

Số lượt xem: 860

VĂN ĐẢM

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832