Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 01/06/2022, 09:34
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước

Ngày 31/5/2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 87/LM gửi đến các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân thành viên về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Thực hiện nghiêm yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1712/UBND-NC, ngày 24/5/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy chế trong hoạt động của Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; nhất là Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy tắc ứng xử, kiểm soát nội bộ; tăng cường vai trò giám sát, trách nhiệm của thành viên trong phòng, chống tham nhũng… nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng nếu có ở đơn vị mình./.

Đính kèm:

- Công văn số 87/LM ngày 31/5/2022 của Liên minh HTX tỉnh.

- Công văn số 1712-UBND-NC, ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh.

Số lượt xem: 36

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832