Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022

Liên minh HTX tỉnh
Thứ hai, 01/08/2022, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022

           Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế tập thể, Hợp tác xã (KTTT, HTX) của tỉnh Bạc Liêu đang dần phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; nhu cầu thành lập mới các HTX, Liên hiệp HTX tăng (nhất là lĩnh vực nông nghiệp); hoạt động của các HTX tiếp tục chuyển biến tích cực; có nhiều tác động đến thu nhập hộ thành viên, tạo công ăn việc làm, tác động về xã hội.

Thành lập mới HTX tại huyện Phước Long

Về Tổ hợp tác (THT): Thành lập mới 08 THT; Giải thể 05 THT; Tổng số THT hiện có 517 THT, với 12.239 thành viên, trong đó lĩnh vực: Nông nghiệp 479 THT, Phi Nông nghiệp 11 THT, khác  27 THT. Hoạt động của THT chủ yếu hỗ trợ thành viên trong việc tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật để cùng nhau liên kết tổ chức sản xuất nhằm hạn chế các điều kiện bất lợi của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh; tiếp nhận các chương trình, dự án hỗ trợ cho nông dân.

Về Hợp tác xã: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức tư vấn, tập huấn thành lập HTX 27 cuộc, Hội nghị thành lập mới 16 HTX, trong đó 13 HTX đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX. Giải thể 01 HTX. Tỉnh Bạc Liêu hiện có 203 HTX với 24.821 thành viên, vốn điều lệ 237.678 triệu đồng; trong đó Lĩnh vực nông, thủy sản, diêm nghiệp có 169 HTX, Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 04 HTX, Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có 04 HTX, Lĩnh vực xây dựng có 05 HTX, Lĩnh vực giao thông vận tải có 10 HTX, Lĩnh vực vệ sinh môi trường có 04 HTX, Lĩnh vực tín dụng có 07 Quỹ tín dụng nhân dân.

Các HTX ngày càng cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chung của thành viên trong hợp tác, tương trợ lẫn nhau để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Thông qua HTX, các thành viên có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ của thị trường tốt hơn, được tư vấn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất… Các hoạt động dịch vụ của HTX giúp giảm chi phí, gia tăng giá trị sản phẩm, tạo nhiều việc làm cho thành viên, từ đó tăng thu nhập hộ thành viên tham gia HTX.

Vai trò của HTX trên địa bàn tỉnh dần thể hiện rõ, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ nhau cho người dân, nhất là vùng nông thôn; hỗ trợ địa phương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, vật nuôi, cây trồng; giúp người dân trong vùng yên tâm sản xuất; góp phần quan trọng củng cố Tiêu chí tổ chức sản xuất 13.1, xây dựng Tiêu chí HTX hoạt động hiệu quả 3.2 và Tiêu chí HTX kiểu mới liên kết, làm ăn có hiệu quả 1.5 trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đem lại ổn định trật tự chính trị, xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều HTX tổ chức Đại hội và chia lãi cho thành viên

Về Liên hiệp hợp tác xã: Thành lập mới 01 Liên hiệp HTX, có 21 HTX thành viên, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Đây là Liên hiệp HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Lĩnh vực hoạt động là cung ứng dịch vụ, sản phẩm đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho các HTX thành viên trong sản xuất lúa gạo và thủy sản.

Hội nghị thành lập Liên hiệp HTX Lúa thơm – Tôm sạch Bạc Liêu

Tuy nhiên, hoạt động của KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn những khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới: Số lượng THT thành lập mới ít. Sự phát triển HTX chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, ngành nghề; một số ngành có tiềm năng như thủy sản, ngành nghề nông thôn thì chưa có nhiều HTX hoạt động khá, mạnh. Bộ máy quản lý của HTX trình độ năng lực còn hạn chế; năng lực quản trị, điều hành, công tác tài chính, kế toán chưa đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành còn hạn chế. Chất lượng sản phẩm HTX thiếu sức cạnh tranh; ít HTX nông nghiệp có sản phẩm thành phẩm, có nhãn hiệu, thương hiệu trên thị trường./.

Số lượt xem: 527

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832