Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sự hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam

Thứ sáu, 09/04/2021, 09:30
Màu chữ Cỡ chữ
Sự hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam

Qua 27 năm hình thành và phát triển, Liên minh HTX Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong phong trào kinh tế tập thể, HTX cả nước; nhân ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 cùng điểm lại những thành tụ của Liên minh HTX Việt Nam.

Năm 1955, Ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam được thành lập. Đến năm 1978, Liên hiệp HTX tiểu thủ công nghiệp Trung ương được thành lập. Đây là hai tổ chức cấp quốc gia quản lý, đại diện, hỗ trợ các hợp tác xã mua bán và tiểu thủ công nghiệp trên quy mô cả nước.

Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Quyết định thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành viên bao gồm tất cả các HTX, Liên hiệp HTX và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh đang hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Ngày 29-30/10/1993, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, Đại hội đại biểu toàn quốc các hợp tác xã Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành; Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thành lập, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX hoạt động ở các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 06 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam gắn với quá trình củng cố, đổ mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam  được kiện toàn từ Trung ương đến tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặt biệt, việc tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào năm 2020 là dấu mốc lịch sử trong tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam – sau 27 năm thành lập và phát triển, lần đầu tiên hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã thống nhất về nhiệm kỳ Đại hội và Điều lệ.

Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Có thể khẳng định, những năm qua, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam có những chuyển biến tích cực, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX và thành viên; tiếp tục giữ vai trò nồng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; vị thế, uy tín của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được nâng lên trong cả nước và quốc tế. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện môi trường pháp luật cho HTX hoạt động, xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX; xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, HTX điển hình để giới thiệu, nhân rộng; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Liên minh HTX các cấp và khu vực HTX đáp ứng yêu cầu mới; tư vấn, hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các HTX, thành viên; chủ động nghiên cứu, đề xuất, phản biện xã hội, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác, đề xuất các giải pháp nhất là những vấn đề tác động của dịch Covid-19; giới thiệu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX; tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX; Khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích; mở rộng quan hệ hợp tác, quốc tế…

Với những thành tích đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Liên minh HTX và các thành viên Liên minh HTX đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều hình thức và danh hiệu khen thưởng cao quý.

Năm 2021, Liên minh HTX Việt Nam tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung 05 chương trình hành động trọng tâm mà cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở nổ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả.

Những hoạt động thiết thực của Liên minh HTX Việt Nam đã góp phần quan trọng cho khu vực kinh tế tập thể, HTX hình thành, pháp triển theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước./.

Số lượt xem: 3522

CTV

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832