Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy vai trò kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tin hoạt động Liên minh HTX
Thứ tư, 25/08/2021, 16:46
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy vai trò kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/7/2021 về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2015 (gọi tắt là Nghị quyết 06-NQ/TU); trong đó xác định cần phải phát huy vai trò kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bạc Liêu.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả; ngành nông nghiệp Bạc Liêu đã có sự phát triển và đạt được kết quả khá toàn diện, nhất là phát triển công nghệ cao được xác định là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng mô hình sản xuất tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ có hiệu quả; đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị… Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tạo dựng được thương hiệu nông sản của địa phương.

Nuôi tôm công nghệ cao tại HTX Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu

Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn nhiều hạn chế; hiệu quả kinh tế và thu nhập trên cùng một diện tích đất nông nghiệp của tỉnh còn thấp. Một số chính sách hỗ trợ cho phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp thực hiện chưa thật sự hiệu quả; các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác khó tiếp cận các chính sách của Nhà nước, nhất là các chính sách ưu đãi về tín dụng, đầu tư, đất đai… do đó chưa thu hút được sự quan tâm của người dân.

Tỉnh Bạc Liêu xác định chọn tôm và lúa là đối tượng chủ lực để tập trong phát triển đồng bộ, cần phải đẩy mạnh phát triển công nghệ cao trên hai đối tượng này. Tập trung tổ chức lại sản xuất; phát triển các mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đạt mục tiêu có ít nhất 20% diện tích đất canh tác nông nghiệp của tỉnh được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tương đương 47.200 ha (trong đó, sản xuất thủy sản 27.200 ha, sản lượng 122.288 tấn; sản xuất lúa 20.000 ha, sản lượng 276.200 tấn), tăng hiệu quả kinh tế trên 01 ha diện tích đất canh tác cùng nhóm sản phẩm…

Nghị quyết 06-NQ/TU đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; theo đó có các nhiệm vụ sẽ được triển khai thực hiện liên quan khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác và trang trại; xây dựng, nhân rộng và phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có chất lượng trong từng lĩnh vực, nhất là tôm và lúa; phát triển mô hình liên kết sản xuất và mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm OCOP. Phát huy vai trò kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao góp phần huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, nhất là chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đầu tư phát triển. Nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, đặc biệt là trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Nội dung Nghị quyết 06-NQ/TU đã thể hiện vai trò và tầm quan trọng của kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bạc Liêu cần phải được quan tâm, tạo điều kiện phát triển./.

Số lượt xem: 84

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832