Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về KTHT, HTX

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ ba, 20/03/2018, 08:01
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về KTHT, HTX

 

             Mục đích của Kế hoạch thi đua chuyên đề nhằm thu thập kịp thời, chính xác, định kỳ hàng tháng thông tin từ tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX đến Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và Liên minh HTX Việt Nam; cập nhật cơ sở dữ liệu về HTX để phục vụ việc xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng trình Chính phủ, Ban bí thư; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, xây dựng các chiến lược, kế hoạch của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đạt hiệu và bám sát tình hình thực tế.
            Theo đó, Liên minh HTX Việt Nam yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: triển khai phong trào thi đua, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện; tổng hợp số liệu định kỳ hàng tháng theo mẫu quy định gửi về Trung tâm thông tin Liên minh HTX Việt Nam; Thời gian thực hiện từ ngày 25/01/2018 đến ngày 25/12/2018.
            Thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề của Liên minh HTX Việt Nam; Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản triển khai đến các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên điạ bàn tỉnh; căn cứ Kế hoạch này, các HTX, QTDND phát động phong trào thi đua đến từng thành viên và người lao động trong HTX, đồng thời tổng hợp số liệu về tình hình hoạt động của đơn vị mình báo cáo về Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng để Liên minh HTX tỉnh thông tin về Liên minh HTX Việt Nam.
            Thời gian qua, việc nắm thông tin hoạt động của các THT, HTX, Liên hiệp HTX còn chưa thường xuyên và kịp thời; vì Liên minh HTX không phải là cơ quan quản lý Nhà nước của các THT, HTX, Liên hiệp HTX; không phải là đơn vị HTX phải báo cáo theo quy định Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX.
            Vì vậy, phong trào “Nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về kinh tế hợp tác, hợp tác xã” của Liên minh HTX Việt Nam lần này sẽ giúp Liên minh HTX các tỉnh, thành phố  phát động, tổ chức thực hiện chế độ thông tin – báo cáo từ các đơn vị cơ sở kịp thời và chính xác thông qua việc khuyến khích thi đua. Góp phần quan trọng hình thành cơ sở dữ liệu chính thống về tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX cho Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu nói riêng và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nói chung./.
BN

Số lượt xem: 118

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832