Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao cảnh giác hành vi người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 27/07/2022, 09:32
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao cảnh giác hành vi người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động

Thực hiện Công văn số 603/SLĐTBXH-LĐTLGDNN ngày 28/6/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động. Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn bản qua cổng thông tin điện tử đơn vị và phổ biến đến các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo tổng hợp của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội thời gian vừa qua có một số địa phương phản ánh về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội vi phạm nguyên tắt giao kết hợp đồng lao động theo quy Bộ luật Lao động.

Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết việc mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) là hành vi vi phạm nguyên tắc “Trung thực” theo quy định tại khoản 1, Điều 15 của Bộ luật Lao động và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2, Điều 16 của Bộ luật Lao động. Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 49 của Bộ luật Lao động đây là trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. 

Qua đó Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện về việc tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với hành vi người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động. Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với hành vi người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động. Góp phần giúp các thành viên và người lao động tại các HTX, Liên hiệp HTX và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được thông tin và  thực hiện theo đúng nội dung của văn bản./.

Đính kèm: Công văn số 603/SLĐTBXH-LĐTLGDNN ngày 28/6/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động.

Số lượt xem: 440

VĂN ĐẢM

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832