Thăm dò
Thống kê truy cập

null Luật HTX năm 2012 sẽ phát huy hiệu lực

Chính sách mới
Thứ tư, 26/08/2015, 15:30
Màu chữ Cỡ chữ
Luật HTX năm 2012 sẽ phát huy hiệu lực

Để luật hợp tác xã (HTX) 2012 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực hơn nữa trong thực tiễn, ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 19/2015/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã. Trong đó Chính phủ yêu cầu cụ thể từng Bộ, ngành chức năng có liên quan cần tập trung thực hiện mốt số vấn đề xoay quanh việc triển khai thực hiện Luật HTX 2012, với những nhiệm vụ cụ thể:

Một là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HTX, trong đó chú trọng việc nghiên cứu trình chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 193/2013/NĐ-CP về Quy định một số điều của Luật HTX.
Hai là triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến, chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, đồng thời hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về HTX.
Ba là triển khai chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án ưu đãi, hỗ trợ HTX.
Bốn là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật HTX 2012.
Năm là tăng cường chức năng quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.
Trong lúc tiến độ thực hiện luật HTX 2012 đang diễn ra rất chậm do thời gian ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quá kéo dài, việc triển khai ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn, các HTX đang lúng túng khi thực hiện việc chuyển đổi tổ chức đăng ký lại hoạt động HTX theo quy định luật HTX 2012, thì Chỉ thị số 19/2015/CT-TTg mới được ban hành, nhằm tháo gỡ hàng loạt những vấn đề khó khăn vướng mắc đang đặt ra.
Vì từ khi Luật HTX 2012 ra đời đến nay, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến: một số HTX hoạt động có hiệu quả hơn, do biết phát huy tốt những lợi thế của Luật HTX mới để áp dụng vào thực tiễn. Nhưng trong thực tế đã qua còn nhiều HTX, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể chưa được tuyên truyền sâu rộng về luật HTX 2012,  do đó trong nhận thức còn hạn chế, lúng túng trong quá trình chuyển đổi hoạt động theo luật, từ đó dẫn đến tình trạng trong hoạt động của HTX không hiệu quả hoặc hiệu quả không cao; một số HTX tuy đã chuyển đổi nhưng vướng phải một số điều quy định trong luật HTX 2012, chưa đổi mới phương thức hoạt động theo luật định nên gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển HTX.
Thực tế, khi hành lang pháp lý được thông thoáng thì môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện và năng lực cạnh tranh được phát huy, sẽ có nhiều HTX được tiếp cận các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện cho các HTX phát triển đúng hướng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó vừa giúp kinh tế hộ phát triển vừa tạo nguồn thu nhập cho HTX, nâng cao hơn nữa đời sống thành viên và người lao động trong HTX, góp phần thúc thẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
Cho thấy khi Chỉ thịsố 19/2015/CT-TTg của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc thì Luật HTX 2012 sẽ thực sự phát huy hiệu lực và dần dầnđi vào cuộc sống,  không còn mãi nằm trên những trang giấy./.

Số lượt xem: 114

Nhân Tâm

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832