Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên minh HTX Việt Nam – 25 năm phát triển

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ sáu, 12/04/2019, 09:04
Màu chữ Cỡ chữ
Liên minh HTX Việt Nam – 25 năm phát triển

            Năm 1955, Ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam được thành lập. Đến năm 1978, Liên hiệp HTX tiểu thủ công nghiệp Trung ương được thành lập. Đây là hai tổ chức cấp quốc gia quản lý, đại diện, hỗ trợ các hợp tác xã mua bán và tiểu thủ công nghiệp trên quy mô cả nước.

Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Quyết định thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành viên bao gồm tất cả các HTX, liên hiệp HTX và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh đang hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.
Ngày 29-30/10/1993, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, Đại hội đại biểu toàn quốc các hợp tác xã Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành; Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thành lập, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX hoạt động ở các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.
            Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam được kiện toàn từ Trung ương đến tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
            Hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từng bước được đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX và thành viên; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường pháp luật cho HTX hoạt động, xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX; xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, HTX điển hình để giới thiệu, nhân rộng; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Liên minh HTX các cấp và khu vực HTX đáp ứng yêu cầu mới; tư vấn, hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các HTX, thành viên; giới thiệu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX; tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX; Khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích; mở rộng quan hệ hợp tác, quốc tế...
Với những thành tích đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Liên minh HTX và các thành viên Liên minh HTX đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều hình thức và danh hiệu khen thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 28/10/2018) tập thể cán bộ, viên chức và người lao động hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động hạng Nhất.     
Năm 2019, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 7 (khóa V) và thiết thực kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4; Liên minh HTX Việt Nam đang tập trung thực hiện một số sự kiện quan trọng trong hệ thống như: Vận động đóng góp xây dựng “Công trình HTX với Bác Hồ”, Điễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – thái Bình Dương; Hội chợ Xúc tiến thương mại HTX năm 2019; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng...
            Những hoạt động thiết thực của Liên minh HTX Việt Nam đã góp phần quan trọng cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX hình thành, phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước./.
BN

Số lượt xem: 137

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832