Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tập huấn về kinh tế tập thể cho tổ trưởng tổ hợp tác tại huyện Giá Rai

Liên minh HTX tỉnh
Thứ ba, 15/10/2013, 16:21
Màu chữ Cỡ chữ
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tập huấn về kinh tế tập thể cho tổ trưởng tổ hợp tác tại huyện Giá Rai

Nội dung lớp tập huấn nhằm trang bị cho các đồng chí nắm vững các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể; tài liệu nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã; kết luận của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 05 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (khóa XIV) về thực hiện kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trương ương 05 (khóa IX) “ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Qua đó nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời cho các đồng chí là tổ trưởng tổ hợp tác cũng như các hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác được hưởng các chính sách hỗ trợ và tham gia xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình dự án để phát triển kinh tế tập thể ngày một tốt hơn nhất là khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển tổ hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống tổ viên tổ hợp tác, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển lên tầm cao mới./.

Theo Lâm Tấn – giarai.baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 317

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832