Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu Tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Liên minh HTX tỉnh
Thứ sáu, 08/04/2022, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu Tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Các năm qua, cùng với sự quan tâm và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động ; góp phần quan trọng trong hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) trên địa bàn tỉnh.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu là một tổ chức Hội đặc thù do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý Nhà nước; thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Luật Hợp tác xã và nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong phát triển KTTT, HTX.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 589/QĐ-UB ngày 05/07/1997 về việc thành lập Hội đồng lâm thời Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu. Đến nay Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tiến hành Đại hội 5 nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ I (1998 – 2003) vào tháng 9 năm 1998; Nhiệm kỳ II (2004 – 2009) vào tháng 10/2004; Nhiệm kỳ III (2010 – 2015) vào tháng 11/2009; Nhiệm kỳ IV (2015 – 2020) vào tháng 11/2015; Nhiệm kỳ V (2020 – 2025) vào tháng 11/2020.

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012: Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. Tuyên truyền, vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX, Liên hiệp HTX. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX được giao. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về KTHT, HTX. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Phó Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh; Thành viên các Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện và thẩm định, công nhận tiêu chí 13.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hằng năm và giai đoạn; Thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh do UBND tỉnh giao hằng năm; Trực tiếp quản lý 02 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm hỗ trợ, phát triển HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên; hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đã không ngừng đổi mới; tổ chức, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, đội ngũ cán bộ chuyên trách Liên minh HTX tỉnh thường xuyên được kiện toàn, nâng cao; đặc biệt là vai trò chủ động của Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh khi được Ban Thường vụ ủy quyền giải quyết các công việc thường xuyên; kịp thời tham mưu cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ban chỉ đạo - UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Trong hỗ trợ phát triển HTX, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu quan tâm phát triển, thành lập mới HTX ở những nơi người dân thật sự có nhu cầu hợp tác; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX hằng năm luôn đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu do Tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao. Thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các huyện, thị xã, thành phố củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX. Đảm bảo hoàn thành nội dung phát triển và hoạt động HTX trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn tập trung thành lập mới HTX

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã luôn chủ động tìm ra những nhu cầu chung và những khó khăn mà HTX đang gặp phải để có hướng điều chỉnh nội dung hỗ trợ, định hướng hoạt động phù hợp cho HTX; tiêu biểu là xây dựng các chuỗi giá trị trong HTX. Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã tích cực củng cố nâng cao về tổ chức của HTX để có đủ năng lực trong hoạt động; tìm kiếm các đối tác phù hợp giới thiệu cho các HTX ký liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác nhằm duy trì và phát triển HTX thật sự phục vụ nhu cầu hợp tác của thành viên. Thông qua các hội thảo thông tin về nhu cầu và năng lực cung cấp của các bên; các buổi kết nối; tham quan, học tập kinh nghiệm, xúc tiến thương mại... do Liên minh HTX tỉnh tổ chức cho HTX và các công ty, doanh nghiệp; nhiều HTX đã giải quyết được nhu cầu bức xúc và mang tính sống còn của mình là tìm kiếm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm của thành viên.

Hội nghị tổng kết hoạt động kết nối chuỗi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu ngày càng thiết thực và là yếu tố nồng cốt trong phát triển KTTT, HTX tỉnh nhà./.

Số lượt xem: 55

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832