Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại HTX VSMT Phó Sinh, huyện Phước Long

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 24/08/2022, 08:37
Màu chữ Cỡ chữ
Lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại HTX VSMT Phó Sinh, huyện Phước Long

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-LM ngày 08/03/2022 của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong  khu vực KTTT, HTX năm 2022. Nhằm phổ biến những kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, bảo vệ môi trường cho các thành viên HTX, người lao động, bà con trong vùng; những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường đối với khu vực KTTT, HTX.

Quang cảnh lớp tập huấn tuyên truyền

Có thể nói trong thời buổi hiện nay công tác bảo vệ môi trường đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe cộng động. Hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong khu vực KTTT, HTX. Liên minh hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường cho HTX VSMT Phó Sinh, các hộ gia đình trên địa bàn xã Phước Long, huyện Phước Long; đây là buổi tập huấn tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, thành viên, người lao động trong khu vực KTTT, HTX trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó các học viên còn được trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận góp phần giúp thành viên HTX, người lao động trong khu vực KTTT, HTX nâng cao hiểu biết về công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, tái chế sử dụng lại đồ nhựa,....

Tại buổi tập huấn tuyên truyền thành viên HTX, người lao động trong khu vực KTTT, HTX đã được nghe báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày những kiến thức về công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ môi trường. Ngoài ra báo cáo viên còn lấy các giả định liên quan đến vấn đề môi trường để giúp cho thành viên HTX, người lao động trong khu vực KTTT, HTX trao đổi, phân tích các tình huống giả định đúng – sai về công tác bảo vệ môi trường. Qua đó sẽ rút ra bài học và có hướng giải quyết phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu lớp tập huấn tuyên truyền là nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường đến các thành viên HTX, người lao động trong khu vực KTTT, HTX và bà con trong vùng nhằm tạo nên môi trường sống trong lành cho thành viên HTX, người lao động và người dân. 

     

Báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường

Qua quá trình học tập, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu trọn vẹn các nội dung được báo cáo viên trình bày, thẳng thắn thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn cũng như tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong khu vực KTTT, HTX. Bên cạnh đó giúp các thành viên HTX, người lao động kịp thời nắm bắt các chính sách bảo vệ môi trường của Nhà nước trong khu vực KTTT, HTX; các lợi ích trong việc bảo vệ môi trường./.

Số lượt xem: 44

VĂN ĐẢM

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832