Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Liên minh HTX tỉnh
Thứ năm, 19/05/2022, 16:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 11/5/2022, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã (KTTT, HTX) tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về hoạt động năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ phát triển KTTT, HTX năm 2022; hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KTTT đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển KTTT của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định rõ trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT được định ra trong kế hoạch; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức KTTT và người dân trong triển khai, thực hiện kế hoạch.

Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kịp thời sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo; từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở ngành, lĩnh vực phụ trách; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX để xác định phương hướng nhiệm vụ tiếp theo giúp KTTT, HTX tháo gở khó khăn, vướng mắc, phát triển… là những nội dung hoạt động trong năm 2022 của Ban Chỉ đạo đề ra.

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Kế hoạch và Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) là cơ quan tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch./.

Đính kèm: Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 62

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832