Thăm dò
Thống kê truy cập

null KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 61-KL/TW

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 05/03/2020, 15:05
Màu chữ Cỡ chữ
KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 61-KL/TW

Vừa qua, BCĐ thực hiện Kết luận 61 Tỉnh Bạc Liêu (BCĐ) đã tổ chức tổng kết báo cáo kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoàn 2010 – 2020” và 08 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.
   Những năm qua, BCĐ các cấp đã chức tốt việc tuyên truyền, triển khai, quán triệt Kết luận số 61-KL/TW thông qua các cuộc hội nghị: cấp tỉnh tổ chức 10 cuộc, có trên 210 đồng chí tham dự; cấp huyện, thị xã, thành phố trên 60 cuộc cho 2.300 lượt cán bộ; cấp xã, phường, thị trấn, 302 cuộc, 7.600 người dự. Riêng công tác kiểm tra, giám sát được BCĐ các cấp quan tâm thực hiện khá tốt, hằng năm đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, 02 lần/năm; cấp tỉnh đã tổ chức được 20 cuộc, cấp huyện và cở sở thực hiện 70 cuộc.
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, BCĐ đã chỉ đạo Hội nông dân tỉnh triển khai “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân” thông qua đầu tư hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất hiệu quả thiết thực, với tổng vốn hỗ trợ nông dân quay vòng trên 56 tỷ với 196 dự án mang lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động nông thôn, nâng cao cuộc sống cho nông dân và nhân rộng được các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, nâng cấp và sửa chữa cầu nông thôn, phát hoang bụi rậm, làm hàng rào cây xanh, trồng cây xanh, đóng góp lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh đó Hội Nông dân tỉnh phối hợp với một số sở, ngành nhằm hỗ trợ cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi sản xuất; tổ chức tập huấn, hội thảo xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình cánh đồng lớn, sản xuất nông sản an toàn; tổ chức “Liên hoan tiếng hát nông dân” cấp tỉnh, hoạt động chào mừng “Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất”, thành lập câu lạc bộ đờn ca tài tử trong hội nông dân; xây dựng cổng thông tin Hội Nông dân, đã dăng tải 1.000 tin, bài về những hoạt động của Hội và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về giá cả, thị trường, khoa học kỹ thuật áp dụng cho sản xuất; tổ chức 20 lớp tuyên truyền, vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại 7/7 huyện, thị, thành phố; 81 cuộc hội chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn”; tổ chức 41 lớp (1.230 người) dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân; tổ chức tập huấn tuyên truyền cho 438 lượt cán bộ nhằm nâng cao kỹ năng về quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu …

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Đề án

 
Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai thực hiện trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là Hội nông dân các cấp đã nhận thức đúng đắn, quyết tâm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW đã đem lại thành tựu đáng kể, nhiều bài học quý giá và hơn cả là lợi ích thiết thực cho nông dân điạ phương, góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.

Số lượt xem: 487

Nhân Tâm

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Địa chỉ: Số 01, đường Hòa Bình , phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832