Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5 (khóa V) tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ năm, 01/02/2018, 10:27
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5 (khóa V) tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 Đến dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, các đồng chí nguyên Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đã nghĩ hưu.

Hội nghị lần này, đánh giá nghiêm túc tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Những kết quả đã đạt được của năm 2017, về kinh tế hợp tác, HTX có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động; doanh thu, lợi nhuận tăng so với 2016; có 38% HTX hoạt động hiệu quả, doanh thu và thu nhập của người lao động tăng 8% so với năm 2016, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, là thành phần kinh tế quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Về hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã từng bước có đổi mới, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ do Luật HTX, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam quy định, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền địa phương giao.Tuy nhiên, trong thực tế hiện tại tình hình kinh tế hợp tác, HTX trong cả nước, hế thống Liên minh HTX Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, trong thời gian tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm nhiều hơn; đồng thời kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phải chủ động vươn lên để đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là đất nước ta đang hôi nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị lần này đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của năm 2018. Mục tiêu tổng quát: là phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhiều mô hình hợp tác có hiệu quả; cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; đẩy mạnh xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, liên kết chặt chẻ và có hiệu quả hệ thống; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cung ứng các dịch vụ công cho HTX; nâng cao năng lực, cơ sở vật chất và đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động; nâng cao vị trí vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế hợp, HTX ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Hội nghị tiếp tục báo cáo kết quả công tác kiểm tra 2017, nhiệm vụ 2018; Báo cáo công tác hợp tác quốc tế trong 5 năm (2013 – 2017), mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2020; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018. Đồng thời thông qua đề cương chi tiết các Đề án gồm: Đề án hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX, Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX; thành lập Trung tâm Kiểm toán HTX; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đào tạo thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Phương án cập nhật – nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về kinh tế hợp tác, HTX; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Qũy hỗ trợ phát triển HTX, đảm bảo thống nhất và liên kết hệ thống từ Trung ương đến địa phương; cơ cấu lại công tác tuyên truyền, truyền thông và thông tin của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; vị trí, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong hệ thống chính trị của nước ta; cung ứng dịch vụ công về khoa học công nghệ, quản trị và xúc thương mại cho các HTX; về cơ chế, chính sách trình Chính phủ, các bộ, ngành về xử lý giải thể (phá sản) các HTX hoạt động kém hiệu quả, đã ngừng hoạt động; xử lý vấn đề đăng ký hoạt động theo Luật HTX 2012 đối với HTX chưa đăng ký; triển khai kế hoạch tiếp tục xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, dịch vụ, chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các địa phương.
Hội nghị đã tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giũa các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong phối hợp hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; lễ ký kết chương trình phối hợp, biên bản ghi nhớ giữa Liên minh HTX Việt Nam với các doanh nghiệp, tập đoàn trong nươc và nước ngoài.

Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong phối hợp hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự và Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm qua của phong trào kinh tế hợp tác, HTX đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Đồng thời Phó Thủ tướng đã chỉ ra những mặt còn khó khăn, hạn chế mà kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống tổ chức Liên minh HTX Việt Nam cần phải phấn đấu vượt qua; Phó Thủ tướng đã chỉ đạo một số nội dung quan trọng trong thời gian tới đối với sự phát triển của kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để chủ động vươn lên hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển của của đất nước, nhất là trong thời kỳ đất nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
 
Đ/c Vương Đình Huệ - Phó thủ tướng Chính Phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị lần này có nhiều nội dung mới, có tính đột phá trong quá trình hoạt của phong trào kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đặc biệt là triển khai hệ thống các Đề án quan trọng, trong đó các đại biểu quan tâm nhất là Đề án (vị trí, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong hệ thống chính trị của nước ta), nếu Đề án trên được Trung ương chấp thuận là sự cố gắng lớn của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, vị thế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được nâng lên trong hệ thống tổ chức chính trị của nước ta; là điều kiện thuận lợi để hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Luật HTX quy định, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
                                                                                                                                    H - M

Số lượt xem: 118

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832