Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022

Liên minh HTX tỉnh
Thứ hai, 01/08/2022, 16:04
Màu chữ Cỡ chữ
Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2022

06 tháng đầu năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã chủ động, có nhiều đổi mới trong hoạt động; từ đó thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển KTTT, HTX; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; hướng dẫn, giới thiệu, kết nối đối tác để các HTX thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ đầu ra sản phẩm chủ lực của địa phương.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022:

Về Hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX: Tổ chức 27 lớp cung cấp thông tin, tuyền truyền, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập HTX cho sáng lập viên và nhân dân có nhu cầu thành lập HTX (đạt 87% kế hoạch), với 866 lượt người tham dự. Hoàn thành tư vấn hỗ trợ xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký cho 21 nhóm sáng lập viên; tổ chức Hội nghị thành lập 16 HTX (đạt 53%); hoàn thành đăng ký thành lập 13 HTX. Đặc biệt 6 tháng đầu năm thành lập 01 Liên Hiệp Hợp tác xã với 21 thành viên và vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

Liên minh HTX tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn tập trung thành lập HTX

Về tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX: Tổ chức lớp 02 lớp tập huấn triển khai học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX, Luật Hợp tác xã năm 2012 cho Thành viên Ban chỉ đạo KTTT, HTX cấp huyện, xã; Cán bộ và đoàn thể cấp xã và nhân dân có gần 100 học viên tham dự.

Về Nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX: Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX, với 87 học viên tham dự; 01 lớp bồi dưỡng Ban kiểm soát HTX cho 29 học viên.

Tổ chức lớp bồi dưỡng Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX

Về Hỗ trợ tiếp cận vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã rà soát và làm việc với các HTX có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh năm 2022. Sáu tháng đầu năm 2022, đã giải ngân 03 dự án với số tiền 3.300.000 đồng. Nhìn chung, các HTX vay vốn đã phát huy được giá trị vốn vay để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ trả lãi và nợ đúng kỳ hạn. Hiện nay việc giải ngân vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh còn gặp một số khó khăn liên quan đến nhiều HTX chưa đáp ứng vốn đối ứng, báo cáo tài chính, phương án vay vốn....

Kết quả nâng chất, củng cố và thẩm định các HTX hoạt động hiệu quả theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương củng cố Tiêu chí tổ chức sản xuất 13.1, xây dựng Tiêu chí HTX hoạt động hiệu quả 3.2 và Tiêu chí HTX kiểu mới liên kết, làm ăn có hiệu quả 1.5 trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... góp phần phát triển HTX. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức thẩm định và công nhận 07 HTX đạt tiêu chí 3.2 (Tiêu chí HTX hoạt động hiệu quả ) trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng tổng số HTX đạt tiêu chí 3.2 trên địa bàn tỉnh là 21 HTX; cho ý kiến về hoạt động HTX ở các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn, hỗ trợ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long xây dựng Tiêu chí HTX kiểu mới liên kết, làm ăn có hiệu quả 1.5 trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã và đang làm cầu nối cho các HTX gắn kết với nhau và với các Công ty, Doanh nghiệp trong cung cấp sản phẩm đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra; thường xuyên nắm bắt tình hình, làm việc với các HTX, các Công ty trong chuỗi giá trị để HTX kịp thời hỗ trợ, tháo gở khó khăn trong mối quan hệ liên kết cũng như tạo điều kiện cho các HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Thành lập Tổ kết nối, tiêu thụ sản phẩm; nắm thông tin sản phẩm HTX để quảng bá hình ảnh, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các HTX, đăng trên Cổng Thông tin điện tử, trang facebook, zalo cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tổng số 20 HTX, có 47 sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 48 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị (46 HTX nông nghiệp, 02 HTX phi nông nghiệp).

Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh bạc Liêu còn thực hiện tốt: Công tác phối hợp với các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phát triển KTTT, HTX; triển khai các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển HTX. Thực hiện tốt công tác vận động, phát triển thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, người lao động trong HTX. Thực hiện nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu năm 2022. Thực hiện công tác an sinh xã hội như hỗ trợ 02 hộ nghèo về vốn sản xuất, nhà tình thương; vận động HTX trao tặng nhà tình thương cho 01 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện Năm Dân vận khéo tại xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình với các phần việc hỗ trợ vốn cho các HTX trên địa bàn xã, tổ chức tập huấn chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; nâng chất THT, HTX; thành lập mới 01 HTX…

          Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 đã góp phần quan trọng cho phát triển KTTT, HTX tỉnh Bạc Liêu./.

Số lượt xem: 417

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832