Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hiệu quả nguồn vốn vay từ Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thứ sáu, 14/05/2021, 14:05
Màu chữ Cỡ chữ
Hiệu quả nguồn vốn vay từ Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ngày 07/12/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu (Quỹ). Hoạt động của Quỹ là nhằm hỗ trợ cho thành viên hợp tác xã, tổ chức hợp tác xã vay vốn để tổ chức sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực của hợp tác xã; chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý tài chính và tiền tệ, đảm bảo tiền vay; quản lý vốn và tài sản của Qũy theo quy định của pháp luật.

  Những năm qua, hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã luôn đảm bảo theo đúng Điều lệ tổ chức và kế hoạch đã đề ra. Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản lý, quy chế cho vay, quy chế quản lý tài chính, thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để tổ chức giải ngân nguồn vốn và công tác thu hồi nợ gốc, lãi vay đến kỳ hạn. Trong đó, Quỹ đã tập trung lựa chọn các HTX có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện để tư vấn, hướng dẫn xây dựng phương án đầu tư tiếp cận nguồn vốn tại Quỹ để giải ngân nguồn vốn, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Tính từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2020, tổng số dự án được vay vốn của Quỹ đã giải ngân là 26 dự án (18 lượt hợp tác xã vay) với tổng số tiền là 15.804.000.000 đồng. Trong đó: Số dự án vay để đầu tư, mở rộng phát triển thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 26 dự  án (17/18 lượt vay); Số dự án vay đầu tư lĩnh vực phi nông nghiệp là 01 dự án (01/18 lượt vay).

          Đến nay, việc giải ngân cho hợp tác xã vay vốn đã giúp cho bộ máy tổ chức hợp tác xã có sự thống nhất, đồng trách nhiệm và có tiếng nói chung; góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn và cải thiện hiệu quả về hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; số lượng thành viên không ngừng phát triển, tạo công ăn việc làm ổn định cho thành viên và người lao động; đồng thời đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp cho nhiều hợp tác xã có cơ hội tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc liên doanh liên kết đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã được vay vốn (có vài hợp tác xã được vay nhiều lần) mở rộng sản xuất kinh doanh tăng sức đầu tư và cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, điển hình như hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến; hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu; hợp tác xã Vĩnh Cường; hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Vĩnh Thành; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng,…

Thành viên hợp tác xã Đồng Tiến đang thu hoạch nghêu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Quỹ còn tồn tại một số hạn chế như: cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm phối hợp cùng với Liên minh hợp tác xã tỉnh trong việc khảo sát, thẩm định giải ngân các dự án và xử lý nợ khi nợ quá hạn; Nguồn vốn hiện tại của Quỹ so với nhu cầu của các đơn vị còn rất nhỏ, mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu về vốn cho hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, vẫn còn rất nhiều hợp tác xã chưa tiếp cận được nguồn vốn vay của Qũy; cán bộ thực hiện công tác chuyên môn chưa được tham gia tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nên gặp khó khăn khi thực hiện. Trong thời gian tới, để hoạt động và phát triển Quỹ sẽ cố gắng phát huy hết vai trò là kênh hỗ trợ cho các HTX nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giảm tình trạng vay nặng lãi; tạo nền tảng, mở rộng đối tượng vay và đáp ứng nhu cầu vốn lớn của các HTX để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển mạnh và bền vững.

Số lượt xem: 80

VTran

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832