Thăm dò
Thống kê truy cập

null HỢP TÁC XÃ VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 26/08/2020, 07:40
Màu chữ Cỡ chữ
HỢP TÁC XÃ VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020.
Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trực tiếp phụ trách tiêu chí 13.1 (Hợp tác xã (HTX) ở xã nông thôn mới), tiêu chí 3.2 (HTX ở xã nông thôn mới nâng cao); Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các ngành, các địa phương phấn đấu xây dựng và phát triển phong trào HTX tỉnh nhà lớn mạnh; thực hiện tốt các nội dung của tiêu chí HTX ở xã nông thôn mới, tiêu chí HTX ở xã nông thôn mới nâng cao; góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Tiêu chí 13.1 là một trong hai tiêu chí số 13 trong bộ 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó yêu cầu HTX phải có cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; có ít nhất 01 loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu theo đặc điểm từng địa phương phục vụ thành viên hợp tác xã; kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính gần nhất hoặc 01 năm tài chính đối với hợp tác xã mới thành lập dưới 02 năm; có quy mô thành viên lớn (theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu); tham gia vào chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương.
 Tiêu chí 3.2 là HTX có đầy đủ các yêu cầu nội dung của Tiêu chí (13.1) như đã nêu; đồng thời phải đạt 05 nội dung mới như: HTX có hợp đồng liên kết ổn định sản xuất theo chuỗi giá trị (thời gian thấp nhất là 03 vụ sản xuất); HTX tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của xã và bao tiêu thấp nhất 80% sản phẩm của thành viên; sản phẩm của HTX phải đăng ký đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; HTX phải có định hướng phát triển nhiều dịch vụ hoặc gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch…của địa phương; lợi ích về kinh tế - xã hội HTX mang lại cho thành viên thể hiện thông qua: Thu nhập bình quân/năm của thành viên HTX phải cao hơn ít nhất 15% so với thu nhập bình quân của lao động nông thôn; hoạt động của HTX được đa số thành viên và nhân dân trong vùng hài lòng.
Tiêu chí HTX ở xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao có thể nói là yêu cầu khó đối với thói quen sản xuất riêng lẻ của người nông dân, nông thôn; đối với những HTX mới ra đời và bước đầu làm quen với việc tổ chức sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu của kinh tế thị trường. Nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ của các ngành, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức HTX được củng cố, vượt qua khó khăn thách thức, phát triển nhanh chóng không những đạt được các nội dung của tiêu chí đặt ra mà còn góp phần hoàn thành các tiêu chí kháctrong bộ 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Với quyết tâm xây dựng hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc (theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới); 05 năm qua, toàn tỉnh đãvận động thành lập 111 HTX; củng cố nâng chất 28 HTX yếu kém; đồng thời cũng mạnh dạn cho giải thể trên 40 HTX yếu kém. Tính đến 30/6/2020 toàn tỉnh có tổng số 157HTX; trong đó 125 HTX nông nghiệp (tăng 63% so với đầu năm 2016); vốn điều lệ 153.041 triệu đồng (tăng 64%), vốn hoạt động 980.228,92triệu đồng (tăng 21%).Thu nhập bình quân khu vực HTX năm 2019: lao động trong HTX 55,2 triệu đồng (tăng 78,1% so với năm 2016; lao động là thành viên của HTX 56,22 triệu đồng (tăng 87,4%)...
Sự chuyển biến tích cực của khu vực HTX trong thời gian qua bắt nguồn từ: những đơn vị thành lập trước năm 2013, sau khi chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012 cơ bản đã bắt nhịp kịp với cách thức tổ chức, quản lý mới nên đều hoạt động mang lại hiệu quả khá. Số HTX thành lập mới sau năm 2013 được xây dựng theo hướng vừa thực hiện chức năng sản xuất - kinh doanh, vừa làm dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ thành viên; giải quyết việc làm cho thành viên. Hoạt động của HTX đã giải quyết đúng nhu cầu bức xúc đang đặt ra của người sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đó là: “hỗ trợ nhau để giải quyết những phần việc tự mình không làm được hoặc làm không hiệu quả bằng tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mang lại lợi ích vật chất tinh thần ngày càng tăng cho thành viên”. HTX thể hiện được tầm quan trọng giúp người sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ có điều kiện phát triển trong kinh tế thị trường; từ đó làm cho số lượng, chất lượng hoạt động của các HTX ngày càng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức HTX đã có mặt ở tất cả các xã trong tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong khuôn khổ bài viết này không thể giới thiệu được hết các mô hình điển hình tiên tiến mà chỉ xin giới thiệu một số mô hình theo loại hình HTX như:
HTX giải quyết việc làm:
 HTX sử dụng nguồn vốn góp của thành viên và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo ra thêm nghề mới cho thành viên và người lao động như: HTX ương tôm giống; cua giống; nghêu sò; diêm nghiệp…loại hình này hiện chiếm gần 20%/tổng số HTX nông nghiệp; thông qua hoạt động các HTX đã bố trí việc làm, tạo thu nhập tăng thêm ổn định cho trên 2.000 thành viên và người lao động. Tiêu biểu trong loại hình này là HTX Đồng Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.
  HTX Đồng Tiến, ngành nghề đăng ký là khai thác nuôi trồng thủy sản; HTX có 469 thành viên (đa số là hộ nghèo không nghề nghiệp ổn định; kể cả việc góp vốn vào HTX cũng phải nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện). Để giúp cho thành viên có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng tăng đảm bảo cuộc sống. HTX đã tổ chức nhiều khâu trong dây chuyền sản xuất “con nghêu”, “con sò huyết” như xây dựng trại đẻ giống; trại thuần dưỡng giống; tổ chức thả nuôi; quản lý; thu hoạch; tiêu thụ...Từ đó nhu cầu sử dụng lao động tăng, mở ra nhiều việc làm cho thành viên. Bình quân HTX bố trí được ít nhất 100 ngày công lao động/năm/thành viên. Từ năm 2019 đến nay mỗi ngày công lao động được HTX trả từ 300.000đ -500.000đ (tùy theo năng suất lao động); lao động thường xuyên trong HTX thu nhập bình quân 05 triệu đồng/người/tháng.
 HTX nông nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị:
HTX liên kết với các công ty, doanh nghiệp ký kết hợp đồng cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra nông sản, hàng hóa cho thành viên và các hộ dân trong vùng; mô hình này phát triển hầu hết ở các địa phương; nếu như năm 2016 mới chỉ có 12 HTX liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào, bao tiêu đầu ra; đến nay con số này đã lên đến 106 HTX. Tiêu biểu trong loại hình này là HTX Vĩnh Cường, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.
HTX có 485 thành viên và các hộ dân trong vùng; HTX có nhà kho quy mô 1.000 tấn, tổ chức sản xuất trên 30.000 ha/năm; trong đó diện tích của HTX là 7.000 ha, HTX đã thực hiện nhiều dịch vụ cung ứng cho thành viên và nhân dân, từ các nguyên vật liệu đầu vào (giá rẻ hơn thị trường) cho đến khâu thu hoạch và tiêu thụ (cao hơn thị trường) giúp cho thành viên và nhân dân có nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất. Doanh thu hàng năm của HTX trên 10.000 triệu đồng; lợi nhuận thu về cho HTX hàng năm từ 2.000-6.000 triệu đồng; riêng 06 đầu năm 2020 tổng doanh thu của HTX đạt trên 13.000 triệu đồng; giá trị gia tăng cho hộ thành viên bình quân từ 15%-18%; thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong HTX 06 triệu đồng/người/tháng.

Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị đẫn đầu phong trào thi đua các HTX nông nghiệp năm 2018


Liên kết giữa HTX với HTX trong cung ứng các dịch vụ phục vụ sản xuất, chế biến, xuất khẩu:
Các HTX ký kết hợp đồng với nhau để cùng tổ chức sản xuất theo quy trình kỹ thuật thống nhất; mua chung nguyên vật liệu đầu vào; sản phẩm của thành viên và người lao động làm ra bán lại cho HTX để chế biến, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, mang lại thu nhập ngày càng cao cho thành viên và người lao động. Tiêu biểu trong loại hình này là HTX Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.
 Với ngành nghề sản xuất, kinh doanh trứng artemia; HTXliên kết, hợp tác với 05 HTX bạn (trên 300 lao động) tổ chức sản xuất trứng artemia; HTX trực tiếp thu mua, đóng hộp, tiêu thụ thị trường trong và ngoài nước; các khách hàng truyền thống của HTX là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật, Thái Lan và khách hàng mới Malaysia, Hà Lan, Hoa Kỳ. Có được kỹ thuật nuôi và chế biến tốt (năm 2016 năng suất 60kg/ha đến nay đạt trên 100kg/ha; giá thu mua năm 2016 01 triệu đồng/kg, nay 1,1 triệu đồng/kg) HTX đã đưa thương hiệu artemia của mình đứng hàng số 01 thế giới. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay HTX đã thử nghiệm thành công các mô hình sản xuất bền vững như: nuôi luân canh artemia vào mùa khô, tôm vào mùa mưa trong đó artemia sử dụng thức ăn ủ men, hạn chế sử dụng phân gà, nuôi tôm không sử dụng kháng sinh ít thay nước, tuần hoàn khép kín, không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Kết quả sản xuất kinh doanh của HTX nhiệm kỳ 2015-2020: doanh thu 150 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng; phân phối lợi nhuận 5,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên 152 triệu đồng/thành viên/năm.
 “HTX đầu đàn”:
Nhằm phát huy nội lực của khu vực HTX trong việc liên kết cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, tạo thành chuỗi giá trị cho sản xuất, từng bước giảm dần sự phụ thuộc của HTX vào các công ty, doanh nghiệp; mô hình “HTX đầu đàn” cũng được ra đời.
“HTX đầu đàn” là HTX kiểu mới, có năng lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức liên kết, hỗ trợ cho các HTX cùng ngành nghề về kinh nghiệm xây dựng tổ chức, định hướng hoạt động, về cơ sở vật chất lẫn kỹ thuật. Thực hiện dịch vụ cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra tạo thành chuỗi giá trị cho sản xuất nhằm thỏa mãn lợi ích đôi bên. Thực hiện mục tiêu chung là cùng phát triển bền vững.
 Đến nay, đã có 03 HTX được công nhận, vinh danh “HTX đầu đàn” nhận hỗ trợ cho 18 HTX trong sản xuất tôm; sản xuất lúa gạo và sản xuất artemia, giúp cho người sản xuất trong khu vực có được giá cả đầu vào sản xuất ổn định, hợp lý; tránh tình trạng “sản phẩm không nơi tiêu thụ”, “được mùa mất giá”. Qua đó, gương mẫu và động viên nhau tuân thủ các quy định của Nhà nước về: an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn lao động và cam kết bảo vệ môi trường.
Bên cạnh các HTX nông nghiệp, hoạt động gắn với khu vực nông thôn còn có 07 Quỹ tín dụng nhân dân với số vốn hoạt động hơn 611.000 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ vốn cho gần 17.000 thành viên sản xuất kinh doanh; 04 HTX đan đát, may mặc tạo thêm công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho gần 400 hộ thành viên...
Từ những kết quả hoạt động như đã nêu trên, đến nay toàn tỉnh đã có 49 HTX ở 49 xã nông thôn mới được công nhận đạt tiêu chí 13.1 và 07 HTX của các xã thuộc huyện Phước Long, Hồng Dân đã được công nhận đạt tiêu chí 3.2.
Hiệu quả hoạt động của HTX đã chứng minh đây là  hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có vai trò quan trọng thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế; là cơ sở để giải quyết mâu thuẩn giữa sản xuất nhỏ manh mún với sản xuất hàng hóa lớn,gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị. Việc gia tăng thu nhập cho thành viên và người lao động thông qua các hoạt động dịch vụ, việc làm đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với nguyên tắc dân chủ, bình đẳng trong tổ chức, hoạt động; hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, HTX đã làm cho mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày thêm bền chặt... Vì vậy, HTX đã có nhiều đóng quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020.
Tuy nhiên, khu vực HTX cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế: phạm vi hoạt động của HTX hiện nay chưa đủ rộng để thu hút đông đảo người dân tham gia; khả năng mở rộng quy mô hoạt động, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất; trình độ tổ chức quản lý theo yêu cầu ngày càng cao còn không ít HTX chưa đáp ứng được...Khu vực HTX rất cần được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền, sự hỗ trợ tích cực và thiết thực của các ngành từ tỉnh đến cơ sở để HTX đóng góp nhiều hơn nữa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

Số lượt xem: 286

NTD

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832