Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và liên kết sản xuất đối với Hợp tác xã sản xuất lúa gạo”

Liên minh HTX tỉnh
Thứ ba, 27/12/2022, 14:08
Màu chữ Cỡ chữ
Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và liên kết sản xuất đối với Hợp tác xã sản xuất lúa gạo”

         Nhằm xin ý kiến góp ý của các ngành chuyên môn, các chuyên gia, các HTX, Công ty/ Doanh nghiệp để làm rõ thêm các kết quả thực hiện trong báo cáo Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022 do Liên minh Hợp tác xã chủ trì. Ngày 03/12/2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và liên kết sản xuất đối với các HTX sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Trước những khó khăn, bất cập cần phải tìm giải pháp tháo gở trong tình hình cung ứng dịch vụ và liên kết sản xuất của các HTX sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã đề xuất và được Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh thống nhất giao thực hiện Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và liên kết sản xuất đối với các HTX sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Sau quá trình nghiên cứu và tổng hợp báo cáo kết quả, trước khi trình Hội đồng kha học công nghệ thông qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu cần tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến, góp ý.

Tham dự Hội thảo có đ/c Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đại diện cơ quan Chủ trì Đề tài; Đại điện Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cơ quan Chủ quản Đề tài; Bà Nguyễn Thi Thu Hằng – Phó chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ nhiệm Đề tài; Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn – Khoa nông nghiệp Trường Đại học Bạc Liêu; Đại điện Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng 05 huyện, thị xã tập trung sản xuất lúa gạo của tỉnh Bạc Liêu; các Công ty đã và đang triển khai liên kết với các HTX trong tỉnh; hơn 20 HTX dịch vụ, sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hội thảo đã nghe: bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ nhiệm Đề tài báo cáo Tóm tắt kết quản nghiên cứu; ý kiến trực tiếp của 10 đại biểu là nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Chủ quản đề tài, Công ty, HTX để góp ý và làm rõ thêm các vấn đề có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ đầu vào và liên kết thiêu thụ sản phẩm đầu ra của HTX lúa gạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tại Hội thảo

Sau Hội thảo, Nhóm nghiên cứu mà trực tiếp là Chủ nhiệm Đề tài sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo và trình hội đồng thẩm định của cơ quan Chủ quản để thông qua./.

Số lượt xem: 132

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832