Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội Nông dân trong phong trào phát triển kinh tế tập thể

Liên minh HTX tỉnh
Thứ ba, 21/07/2020, 21:45
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân trong phong trào phát triển kinh tế tập thể

Phát huy vai trò của nông dân trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực, khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) góp phần đáng kể vào phong trào phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
Trong báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 vừa qua, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp duy trì hoạt động của 134 HTX và 651 THT hiện có, thường xuyên hướng dẫn, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để các HTX, THT hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách có liên quan đến KTTT từ đó tham gia các THT, HTX. Định hướng, nâng cao nhận thức trong hội viên, nông dân về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Quan tâm đến việc liên kết với các công ty, doanh nghiệp và cung ứng đầu vào và đầu ra cho hàng hóa, nông sản và chính sách đãi ngộ để khuyến khích nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Vận động nông dân liên kết sản xuất theo hướng tập trung, tạo ra thế mạnh từng vùng, hiệu quả năng xuất cao, sản phẩm có sức cạnh tranh, giá cả đầu ra ổn định, sản xuất lúa, thủy sản chất lượng cao và bền vững; đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm... Kết quả các cấp Hội đã phối hợp thành lập được 07 HTX và 05 THT sản xuất. Trao con giống và vật tư nông nghiệp cho 26 thành viên HTX Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân tổng số tiền 322.000.000 đồng thực hiện mô hình HTX theo chuỗi liên kết.
Việc nông dân tăng cường liên kết trong sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình KTTT có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế, tuy nhiên, cũng gặp không ít khó khăn do một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chưa hiểu rõ về ý nghĩa, vai trò của KTTT. Ngoài ra, một số địa phương, mặc dù người dân đã tham gia liên kết để sản xuất nhưng lại chưa nắm vững về trình tự, thủ tục nên chưa thành lập các tổ chức, đơn vị kinh doanh mà chủ yếu vẫn hoạt động sản xuất theo hình thức nhỏ lẻ hộ gia đình … nên sản phẩm làm ra chưa đủ mạnh để đi ra thị trường, giá trị kinh tế còn hạn chế,…Qua đó có thể thấy, mô hình KTTT đã đổi mới việc tổ chức sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và nâng cao tính cạnh tranh; đặc biệt là hình thành các chuỗi giá trị từ chế biến, bảo quản, bao tiêu sản phẩm, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và mang tính bền vững.
Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nông dân về các chủ trương, chính sách có liên quan đến KTTT, vận động nông dân tham gia xây dựng các THT sản xuất, HTX, cánh đồng lớn. Phối hợp với các Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân sản xuất theo hướng tập trung tạo ra sản phẩm thế mạnh của từng vùng, hiệu quả năng suất cao, hàng hóa có sức cạnh tranh với thị trường, giá cả đầu ra ổn định. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn.
Tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, đường lối phát triển KTTT. Tham gia phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với KTTT như: Chính sách hỗ trợ thành lập mới các THT, HTX. Hội nông dân các huyện, thị, thành Hội tiếp tục chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và cán bộ phụ trách kinh tế cùng cấp tuyên truyền, tư vấn cho các THT, HTX về các vấn đề liên quan đến phát triển KTTT, tạo điều kiện cho các THT, HTX tiếp cận với nguồn vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, bền vững.
 

Số lượt xem: 192

NV

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832