Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020

Chính sách mới
Thứ hai, 13/02/2017, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 464/BKHĐT-HTX ngày 17/01/2017 về hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và chủ động huy động thêm các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tập trung hỗ trợ đầu tư cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, các hợp tác xã cung cấp dịch vụ thiết yếu phục vụ cộng đồng trên địa bàn xã để thực hiện mục tiêu về cấp thoát nước, xử lý vệ sinh môi trường….
Đề nghị này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các đơn vị có liên quan là điều kiện quan trọng để hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoàn thành tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiến tới hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Đính kèm: - Công văn số 464/BKHĐT-HTX ngày 17/01/2017.

Số lượt xem: 85

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832