Thăm dò
Thống kê truy cập

null HỖ TRỢ HTX TRONG ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021 - 2025

Tin trong nước
Thứ tư, 23/09/2020, 10:37
Màu chữ Cỡ chữ
HỖ TRỢ HTX TRONG ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021 - 2025

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung: “Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước”; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, nội dung hỗ trợ hợp tác xã được quy định tại mục a), khoản 10, Điều 3: “… Kinh tế nông thôn (bao gồm xây dựng nông thôn mới, cung cấp nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã, bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn, định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư…” và mục o), khoản 10, Điều 3: “Hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5726/BKHĐT-HTX ngày 31/8/2020 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự án hỗ trợ phát triển HTX trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu có Công văn số 3889/UBND-TH ngày 07/9/2020 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, chủ động đề xuất trình UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ Hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 sao cho phù hợp.

Thời gian qua, các HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã tiếp cận nhiều nguồn vốn trong hỗ trợ đầu tư công của địa phương và Trung ương gắn với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2015 - 2019, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hạ tầng (trụ sở, nhà kho, công trình hệ thống điện hạ thế) phục vụ sản xuất, kinh doanh cho 14 HTX; hỗ trợ đầu tư, nạo vét 37 hệ thống công trình thủy lợi trên các ô đê bao khép kín và đã bàn giao cho 19 HTX, THT quản lý, vận hành, phát huy hiệu quả trong chống hạn, mặn xâm nhập; sửa chửa cầu giao thông nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa; đã xây dựng hoàn thành trụ sở cho 05 HTX tham gia mô hình thí điểm...

            Tuy nhiên, còn số lượng lớn HTX trong tỉnh gặp khó khăn trong hoạt động nhất là nguồn vốn. Mong rằng sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bạc Liêu; các HTX sẽ được tiếp cận nhiều nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025./.

Số lượt xem: 271

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832