Thăm dò
Thống kê truy cập

null HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Thủ tục thành lập HTX, THT
Thứ sáu, 13/07/2018, 22:10
Màu chữ Cỡ chữ
HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã:

1. Tờ giải trình về việc thành lập HTX.

2. Giấy xác nhận trụ sở của HTX.

3. Đơn xin vào HTX.

4. Danh sách thành viên HTX.

5. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) HTX.

6. Mẫu phương án sản xuất kinh doanh HTX

Số lượt xem: 647

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832