Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã hiện nay

Thứ năm, 25/03/2021, 08:39
Màu chữ Cỡ chữ
Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã hiện nay

          Từ khi thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển hợp tác xã (HTX), trong những năm qua, nhất là từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành đã đem lại sự bứt phá về tư duy, làm rõ mô hình HTX trong nền kinh tế thị trường, phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam. Hoạt động HTX có sự phát triển đi vào thực chất hơn, đánh dấu một bước phát triển mới trong phong trào HTX tại Việt Nam.

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có tổng số 175 hợp tác xã, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có 152 hợp tác xã đang hoạt động và 23 hợp tác xã ngưng hoạt động, đang chờ giải thể. Cũng như cả nước, thời gian qua các HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có những chuyển biến tích cực, đổi mới cơ bản về tổ chức bộ máy, quy mô và phương thức hoạt động theo luật HTX năm 2012, trình độ cán bộ quản lý HTX được quan tâm đào tạo nên bước đầu được nâng lên. Nhờ thế cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu quản lý HTX trong nền kinh tế thị trường hiện nay; một số cán bộ HTX có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết và nhạy bén với cơ chế thị trường; có tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn xây dựng phương án tổ chức sản xuất và kinh doanh; đa dạng dịch vụ hoạt động, phục vụ thành viên HTX và cho nông dân tại địa phương; góp phần nâng cao thu nhập thành viên, phát huy vai trò cộng đồng.

          Các mô hình HTX kiểu mới gắn sản xuất với chuỗi giá trị sản phẩm hiện nay ngày càng nhiều. Các HTX đã quan tâm tới các hoạt động liên kết thông qua việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý điều hành, xúc tiến thương mại; nhiều HTX đã mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là liên kết trong tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX nhằm đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa cung cấp ra thị trường. Năm 2020, doanh thu của các HTX đạt trên 247 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế 34,2 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên HTX là 56,14 triệu đồng/năm. Kết quả các HTX đủ điều kiện phân loại cuối năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu có 77 HTX khá giỏi; 44 HTX Trung bình; chỉ có 06 HTX yếu.

Sản phẩm trứng Artemia của Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu

          Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, nhiều HTX còn bộc lộ nhiều hạn chế từ nội tại của HTX như quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ của CBQL HTX mặc dù được nâng lên nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp, kỹ thuật, máy móc thiết bị lạc hậu, lợi ích kinh tế xã hội của thành viên và người lao động còn thấp,... Nhiều HTX chưa thật sự đổi mới về nội dung hoạt động, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của một số HTX còn hạn chế và thiếu tính tham gia lập kế hoạch của các thành viên. Ngoài ra, việc liên kết giữa HTX, doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, số HTX tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít,…

          Những hạn chế, yếu kém trên đã kìm hãm quá trình phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX. Nhằm để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX. Liên minh HTX tỉnh đã đưa ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 và các văn bản pháp quy có liên quan. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điển hình, tiên tiến, nhất là các lĩnh vực ngành nghề mới, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, phạm vi, địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Ưu tiên phát triển các HTX gắn với chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Liên minh HTX là đầu mối giới thiệu liên kết với doanh nghiệp; tranh thủ các dự án, nguồn hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ cho các HTX về công cụ sản xuất, trang thiết bị, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại,…

          Bên cạnh đó, khuyến khích thành lập mới các HTX ở những lĩnh vực mới mà người dân có nhu cầu như HTX môi trường, HTX chợ,... Phát huy nội lực tạo sức mạnh tập thể từ nội tại các HTX, tích cực chủ động chấn chỉnh khắc phục tồn tại yếu kém, để đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động theo luật HTX, cụ thể: Tập trung xử lý dứt điểm, giải thể các hợp tác xã ngưng hoạt động; Nâng cao chất lượng thành viên trong các HTX, vận động thành viên thực hiện luật HTX 2012; qui hoạch, chọn cử cán bộ, thành viên đi đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tiếp nhận quản lý, sử dụng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ; Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành và giám sát HTX theo Luật 2012; Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo phát huy tối đa các yếu tố sản xuất.

Số lượt xem: 27

MN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832