Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến 11/4/2018

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ năm, 02/11/2017, 19:16
Màu chữ Cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến 11/4/2018

                 Ngày 11/10/2017, Liên minh HTX Việt Nam đã có Kế hoạch số 766/KH-LMHTXVN về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới và vị trí, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam từ nay đến ngày 11/4/2018 – “Ngày Hợp tác xã Việt Nam”.

            Các nội dung Liên minh HTX Việt Nam yêu cầu các ban, đơn vị trực thuộc và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền bao gồm: Chủ trương, chính sách, pháp luật về KTHT, HTX, trong đó tập trung tuyên truyền Luật HTX năm 2012, những nội dung liên quan đến việc sơ kết Luật HTX năm 2012. Rất chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong việc chủ trì, tham gia có hiệu quả và đóng vai tró hết sức quan trọng về phát triển KTHT, mô hình HTX kiểu mới gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Rất chú trọng tuyên truyền về mô hình HTX kiểu mới tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn, có sức lan tỏa; tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX.
            Thực hiện các nội dung trên, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần: Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố, Luật HTX năm 2012; KTHT, mô hình HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu kinh tế tại địa phương và xây dựng nông thôn mới. Chủ động mời các phóng viên báo, đài đi thực tế tại các HTX. Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, thành phố chủ động trả lời phỏng vấn, tọa đàm trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề về vị trí, vai trò của Liên minh HTX trong hệ thống chính trị và phát triển KTHT, mô hình HTX kiểu mới. Xây dựng các báo cáo, bài viết về phát triển KTHT mà nòng cốt là các HTX, vị trí và vai trò quan trọng của Liên minh HTX gửi đến các cơ quan và lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện…
            Đây là những định hướng tuyên truyền quan trọng, Liên minh HTX tỉnh và các báo cáo viên cần nghiên cứu bổ sung vào kế hoạch hoạt động, nội dung báo cáo trong thời gian tới; góp phần hoàn thành Kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam, phát triển KTHT – HTX và nâng cao vị thế của Liên minh HTX tỉnh nói riêng, Liên minh HTX Việt Nam nói chung./.
            Đính kèm: Kế hoạch số 766/KH-LMHTXVN
BN

Số lượt xem: 49

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832