Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Liên minh HTX tỉnh
Thứ sáu, 27/08/2021, 15:09
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

      Ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

        Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đề ra mục tiêu đến năm 2025: thành lập mới 100 HTX, 100 tổ hợp tác và 03 Liên hiệp HTX; thu hút thêm 1.360 thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể. Phấn đấu 100% HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 60% HTX hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên; có trên 15 HTX ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp. Củng cố, phát triển HTX có liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức KTTT khác.

      Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Bạc Liêu đề ra nhiều nội dung hỗ trợ HTX như: Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức KTTT, HTX. Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về KTTT. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho khu vực KTTT, HTX…

      UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó; Liên minh HTX tỉnh tiếp tục được giao: Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX; bồi dưỡng thành viên, người lao động HTX; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Liên minh HTX tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới HTX

      Bên cạnh tiếp tục thực hiện những nội dung đã có trong Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn trước; Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025 có nhiều điểm mới như: Bổ sung nội dung hỗ trợ củng cố tổ chức KTTT, HTX nhằm giúp các HTX đang hoạt động kém hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển, mở rộng. Quan tâm nâng cao chất lượng công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT; công chức, viên chức của Liên minh HTX tỉnh và các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan phục vụ phát triển KTTT tại địa phương; hỗ trợ lương cho lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức KTTT. Xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTT; vận hành Trang tin điện tử (Website) về KTTT. Hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng sản phẩm; xây dựng Trung tâm xúc tiến thương mại bán và giới thiệu sản phẩm HTX… Đây là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới./.

Đính kèm: Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 64

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832