Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chính sách tín dụng được mở rộng

Chính sách mới
Thứ ba, 25/08/2015, 15:00
Màu chữ Cỡ chữ
Chính sách tín dụng được mở rộng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn, vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2015 thay thế Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định lần này nhiều nội dung mới được bổ sung, sửa đổi  từ đối tượng, lĩnh vực cho vay đến lãi suất, mức cho vay và các chính sách hỗ trợ khác, nhất là đối với lĩnh vực kinh tế tập thể.

Về đối tượng cho vay được quy địnhtại điểm d, khoản 2, Điều 2: “Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp”, cho thấyđối tượng cho vay được mở rộng hơn vì theo Nghị định 41/2010 NĐ-CP trước đây quy định, tổ hợp tác, HTX, hoạt động trên địa bàn thị trấn, các phường thuộc thị xã, thành phố dù sản xuất nông nghiệp là chính vẫn không được tiếp cận nguồn vốn này.
Nghị định cũng quy định linh động hơn về lãi suất cho vay và thời hạn cho vay, tại Điều 10: Lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ”.
Điều 11:Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng để thỏa thuận thời hạn cho vay, thời hạn duy trì hạn mức tín dụng đối với khách hàng”, đồng thời “Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn trả nợ gốc và lãi đối với các khoản cho vay lưu vụ theo quy định…”
Tại điểm d,e,g,h, khoản 2, Điều 9 về cơ chế bảo đảm tiền vay,  Nghị định cũng thay đổimức cho vay không có tài sản bảo đảm nâng lên gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định trước: “… tổ hợp tác,… HTX, liên hiệp HTX…được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức:
d. Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác …
e. Tối đa 01 tỷ đồng đối với HTX, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
g. Tối đa 02 tỷ đồng đối với HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ…..”.
h. Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.
Bên cạnh đócũng quy định mức cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ hoặc là đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị được xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa từ 70- 80% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết. Các HTX, liên hiệp HTX có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 70% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Ngoài ra khi khách hàng vay vốn tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp hình thành từ nguồn vốn vay, được giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng./.

Số lượt xem: 114

Nhân Tâm

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832