Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chính sách phát triển KTTT, HTX và hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Liên minh HTX tỉnh
Thứ ba, 10/08/2021, 15:00
Màu chữ Cỡ chữ
Chính sách phát triển KTTT, HTX và hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những tháng đầu năm 2021; Chính phủ, các bộ ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) và các chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Để giúp các HTX, tổ hợp tác kịp thời tiếp cận các văn bản, chính sách nêu trên; Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu thống kê tên loại các văn bản trong đó có đối tượng thụ hưởng là các tổ chức KTTT, HTX:

- Nghị định số 45/2021/NĐ-CP  ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

- Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025.

- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2030.

- Quyết định số 1318-QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025.

- Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho khách hàng sử dụng điện.

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021 (cho phép đơn vị vận tải lùi thời gian lắp camera hành trình).

- Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

- Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

- Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tại về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/ 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Ngân hàng nhà nước quy định cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng dịch Covid-19.

- Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025...

(Nguồn Liên minh HTX Việt Nam)

Số lượt xem: 72

ĐK

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832